gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 
 

 

ผู้เขียน หัวข้อ: กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 18 อัตรา  (อ่าน 432 ครั้ง)

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 18 อัตรา

ออฟไลน์ สอบงานราชการ

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 18 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2560

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล
อัตราเงินเดือน 11500-12650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 10 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

2. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน 15000-16500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวดัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3. ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล
อัตราเงินเดือน 15000-16500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้มนระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางสัตวบาล หรือทางสัตวศาตร์ และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

4. ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล
อัตราเงินเดือน 17500-19250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางสัตวศาสตร์ หรือทางสัตวบาล

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2560 ที่เว็บไซต์ http://person.dld.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบนักวอชาการสัตวบาล ปริญญาโทรายละเอียดเพิ่มเติม

แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล กรมปศุสัตว์ ประจำปี2560
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมปศุสัตว์
3 ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล
4 ถาม-ตอบ? ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือกลเบื้องต้น
5 ถาม - ตอบ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค
6 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล
7 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือช่าง
8 แนวข้อสอบช่างเครื่องกล
9 แนวข้อสอบวิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
10 แนวข้อสอบความปลอดภัยในการปฎิบัติงานเบื้องต้น
11 แนวข้อสอบวิชาช่างเครื่องมือกล
MP3- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมปศุสัตว์ ประจำปี2560
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมปศุสัตว์
3 สรุป + แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
4 สรุปพระราชกฤษฏีการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
5 แนวข้อสอบพรฏ.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
6 การบริหารทรัพยากรบุคคล
7 นโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
8 การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
9 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์
10 การประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
11 การพัฒนาองค์การ (Organization  Development)
12 การพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ Knowledge Management (KM)
13 ความรู้เรื่อง HR Competency
14 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร
MP3 - หลักการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในบริษัท องค์กร หน่วยงานแนวข้อสอบนักวิชาการสัตวบาล กรมปศุสัตว์ ประจำปี2560
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมปศุสัตว์
3 เทคโนโลยีชีวภาพกับการขยายพันธุ์สัตว์
4 ความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำ
5 ความรู้วิชาสัตวบาล
6 สรุปเนื้อหาใช้สอบนักวิชาการสัตวบาล
7 การผลิตอาหารสัตว์ สวนประกอบอาหารสัตว์
8 กฏหมายควบคุมการผลิตอาหารสัตว์
9 แนวข้อสอบนักวิชาการสัตวบาล
MP3- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์****(รวมแนวข้อสอบ ที่รวบรวมขึ้นตามประกาศของหน่วยงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ในการสอบครั้งนี้)++++
###เนื้อหาประกอบด้วยจำนวน 200-250 หน้าแล้วแต่หน่วยงาน<<<
###หนังสือทางศูนย์ของเรามีทั้งเนื้อหาสรุป และแนวข้อสอบ สามารถสอบได้ทั้งข้อเขียน และข้อกา 
>>>รวบรวมไว้ทั้งความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่งไว้ในเล่มเดียว
>>>เนื้อหาครบ  ชัดเจน  ตรงประเด็น  อธิบายเพิ่มความเข้าใจ  พร้อมเฉลยกระชับ เข้าใจง่าย
=อัพเดทก่อนใคร ทันทุกข่าวประกาศสอบ เน้นทำโจย์ สรุปสาระสำคัญ พร้อมเฉลย อ่านง่าย
=เข้าใจเร็วประหยัดเวลาในการอ่านเหมาะสำหรับ เตรียมตัวสอบ
----------------------------------------------------------------
>>>อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ
>>>รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รวบรวมข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบได้ จากสนามจริง
และจากสุดยอดติวเตอร์ของสถาบันศูนย์หนังสือสอบราชการ
---------------------------------------------------------------
>>>จำหน่ายหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ หน่วยงานราชการ ทุกตำแหน่ง ทุกหน่วยงาน และ เอกชนต่างๆ
หนังสือสอบ เเบ่งออกเป็น 3 เเบบดังนี้
(1). ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 401 บาทส่งทางอีเมลล์ (ได้รับภายในวันที่โอน)
(2). หนังสือ แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียง พรบ. ราคา 701 บาท  จัดส่งฟรี EMS
(3). หนังสือ พร้อม Mp3 บรรยายเนื้อหาในหนังสือ  ราคา 1,500 บาท  จัดส่งฟรี EMS
-----------------------------------------------------------------------------
สั่งซื้อมาที่ / สอบถามมาที่ / ชำระเงินแล้วแจ้งใบสลิปหรือหลักฐานการโอนได้ที่
โทร : 0930921748   (ข้อสอบงานราชการไทย)
LineID :  0930921748
LineID : http://line.me/ti/p/rJn_LR3rh2
Line@: https://line.me/R/ti/p/%40uev5703p
[สอบถามได้มีทุกหน่วยงาน]
----------------------------------------------------------------------
ช่องทางการชำระค่าสินค้าและบริการ ดังนี้
เลขที่บัญชี :010-1-65817-1  ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี : สายันต์  สิงห์ทอง  สาขา  เทสโกโตัสขอนแก่น
ประเภท : ออมทรัพย์
-------------------------------------------------------------------------
สามารถติดตาม หนังสือเตรียมสอบ ข่าวเปิดสอบ งานราชการ ทุกหน่วยงานได้ที่
ทันข่าว  ทันเหตุการณ์  เปิดสอบ  งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ
 งานเอกชนทุกจังหวัด 
ติดตามงานเปิดสอบ  :   https://www.facebook.com/ddbook.78/
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ  : http://www.ข้อสอบงานราชการไทย.com/ 
-------------------------------------------------------------------------
รีวิวผลงานของลูกค้า

http://www.xn--12cbpm0ejf3efc4e9ab6ecc12asc.com/webboard/viewtopic/340
#### ขอให้โชคดีและประสบความสำเร็จในการทำข้อสอบค่ะ ####
*** ขอขอบพระคุณที่ไว้วางให้ คู่มือสอบของ##ข้อสอบงานราชการไทย##ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคุณค่ะ***


Tags : http://www.ข้อสอบงานราชการไทย.com/

 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]