gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 
 

 

ผู้เขียน หัวข้อ: กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครสอบ จำนวน 74 อัตรา  (อ่าน 285 ครั้ง)

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครสอบ จำนวน 74 อัตรา

ออฟไลน์ sheetbook chula

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 74 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มีนาคม 2560ประกาศ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน ปวช. = 11,280 ปวท. = 13,010 ปวส. = 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
อัตราเงินเดือน ปวช. = 11,280 ปวท. = 13,010 ปวส. = 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ
อัตราเงินเดือน ปวช. = 11,280 ปวส.= 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1อัตรา

5. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 16 อัตรา

6. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 11 อัตรา

7. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

8. ตำแหน่ง นิติกร
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา

9. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 11 อัตรา

10. ตำแหน่ง นักโภชนาการ
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

11. ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

12. ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

13. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา

14. ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 9 อัตรา

15. ตำแหน่ง แพทย์แผนจีน
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา

16. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

17. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 3 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มีนาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dtam.job.thai.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
https://www.xn--12cby7cgh0cobec4bc7b5bb1gc7yrc0e.com/article/135

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

แนวข้อสอบนายแพทย์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทย
3 แนวข้อสอบความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย
4 แนวข้อสอบวิชาเวชกรรมไทย
5 ทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพ
6 แนวข้อสอบเฉพาะทาง สาธารณะสุข
7 ความรู้ในงานสาธารณสุขชุมชน
8 กรอบยุทธศาสตร์งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับชาติ
9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนิติเวชศาสตร์
10 แนวข้อสอบ การชันสูตรพลิกศพ
11 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
P050 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ เภสัชกร กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทย
3 แนวข้อสอบความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย
4 แนวข้อสอบวิชาเวชกรรมไทย
5 ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกร
6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสมุนไพร
7 ความรู้ทั่วไปทางเภสัชวิทยา
8 แนวข้อสอบเภสัชกร
9 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
P050 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


 แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทย
3 แนวข้อสอบความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย
4 แนวข้อสอบวิชาเวชกรรมไทย
5 ประวัติศาสตร์การพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทย
6 พระราชบัญญัติ. วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
11 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
P050 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทย
3 แนวข้อสอบความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย
4 แนวข้อสอบวิชาเวชกรรมไทย
5 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่องการพยาบาล
6 แนวข้อสอบการช่วยฟื้นคืนชีพ
7 แนวข้อสอบการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
8 แนวข้อสอบกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
9 แนวข้อสอบวิชาการพยาบาล
11 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
P050 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
2 พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
4 ความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทย
5 ถาม -ตอบ ความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย
6 ความรู้ในงานสาธารณสุขชุมชน
7 แนวข้อสอบเฉพาะทาง สาธารณะสุข
8 แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณะสุข
9 ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ
10 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
P050 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
#คู่มือเตรียมสอบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ออกบ่อย
#คู่มือหนังสือสอบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คัดกรองมาอย่างดี
#คู่มือแนวข้อสอบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อัพเดใหม่ 2560


++เนื้อหาคัดกรองมาอย่างดี ตรงประเด็น อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย++
++รวมแนวข้อสอบเก่าที่เคยออกบ่อยๆ จากสนามสอบจริง และจากรุ่นพี่ที่สอบได้ลำดับต้นๆ++
++รวมแนวข้อสอบที่อัพเดทใหม่ล่าสุด ฉบับสมบูรณ์ที่สุด เพื่อพร้อมสำหรับการลงสนามสอบ++#กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 สนใจ #แนวข้อสอบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ติดต่อมาที่
ติดต่อโทร  :  085-4944238    (สุดสาคร)
LINE ID  : sudsak14 : http://line.me/ti/p/_jvXB5bFVA
ติดตามข่าวการสอบและตัวอย่างแนวข้อสอบ คำแนะนำในการสอบได้ที่
ข่าวเปิดสอบงานราชการ : https://www.facebook.com/jobsthai1/
โหลดแนวข้อสอบได้ที่  : https://www.รวมแนวข้อสอบราชการไทย.com/

**ข้อสอบ มี 4  เเบบ**
(1).ไฟล์ E-Book (PDF) ราคาชุดละ 401 บาท ส่งทางอีเมลล์  (ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ รวดเร็วทันใจ)
(2).หนังสือ+แถมฟรี MP3ไฟล์เสียง พรบ. ราคาชุดละ 701 บาท (จัดส่งฟรี EMSได้รับภายใน 2 - 3 วัน)
(3).หนังสือ+ชุดติว VCD ราคาชุดละ 1500 บาท (บรรยายเนื้อหาตามหน้าปกหนังสือ จัดส่งฟรี EMS )
(4).หนังสือ+ชุดติว DVD ราคาชุดละ 2500 บาท  (เจาะลึกทุกประเด็น คลอบคุมเนื้อหาที่ออกข้อสอบ)

สนใจชำระค่าสินค้าและบริการ แล้วแจ้งได้เลยครับ
เเลขที่บัญชี  010-1-65817-1  ประเภท   ออมทรัพย์  ธ. กสิกรไทย   
ชื่อบัญชี  สายันต์  สิงห์ทอง สาขา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่บัญชี    985-1-17357-6  ประเภท   ออมทรัพย์  ธ. กรุงไทย   
ชื่อบัญชี  สายันต์  สิงห์ทอง  สาขา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

## ขอให้โชคดีและประสบความสำเร็จในการทำข้อสอบค่ะ ###
** ขอขอบพระคุณที่ไว้วางใจให้ คู่มือสอบของศูนย์หนังสือสอบราชการ  SheetChulaได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคุณค่ะ**
 


** โปรดระวังพวกที่ซื้อไปขายต่อข้อมูลอาจจะไม่อัพเดท ดูจากราคาหนังสือ  999  บาทเรานะครับ**
#คู่มือเตรียมสอบ # ชีทแนวข้อสอบ #คู่มือหนังสือสอบ #หนังสือเตรียมสอบ #หนังสือสอบ #คู่มือสอบ #ชีทข้อสอบ #ชีทคู่มือสอบ 

 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]