gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 
 

 

ผู้เขียน หัวข้อ: (เจาะลึกแนวข้อสอบ) กรมสรรพากร เปิดสอบ 515 อัตรา  (อ่าน 66 ครั้ง)

(เจาะลึกแนวข้อสอบ) กรมสรรพากร เปิดสอบ 515 อัตรา*** เตรียมสอบ กรมสรรพากร อัพเดทใหม่ล่าสุด ***
*** แนวข้อสอบ กรมสรรพากร ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ ***
*** หนังสือสอบ กรมสรรพากร อ่านเข้าใจง่ายตรงประเด็น ***


31A01 นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร
3 ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
6 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560
7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8 หลักการบัญชีเบื้องต้น
9 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
10 การวิเคราะห์งบการเงิน
11 เเนวข้อสอบตรวจสอบการเงินเเละบัญชีปฎิบัติการ
12 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
MP3 ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร

31A02 นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ กรมสรรพากร
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร
3 ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
6 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร
7 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560
8 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9 นโยบายในการจัดเก็บภาษีสรรพากร
10 ภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
11 แนวข้อสอบเกี่ยวกับภาษีอากร ชุดที่  1
12 แนวข้อสอบเกี่ยวกับภาษีอากร ชุดที่  2
MP3 ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร

31A03 นิติกรปฏิบัติการ กรมสรรพากร
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร
3 ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
6 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560
7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
10 สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
11 สรุปย่อหลักกฎหมายอาญา
MP3 ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร

31A04 นักวิชาการภาษีปฏฺิบัติการ กรมสรรพากร
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร
3 ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
6 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560
7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8 สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์
10 การจัดการเชิงกลยุทธ์   Strategic Management
11 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
12 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
MP3 ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร

31A05 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสรรพากร
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร
3 ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
6 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560
7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์
9 การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
10 แนวข้อสอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
11 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
12 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
13 ความรู้ทางด้านการเงินการคลังภาครัฐ  งบประมาณ บัญชี และการพัสดุ
MP3 – สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ _สูตรและเทคนิคการจำ_

31A06 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมสรรพากร
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร
3 ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7 โครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล (Database System)
8 แนวข้อสอบหลักการเขียนโปรแกรม
9 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ต
10 ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
11 การรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
12 พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
13 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (office)
MP3 – พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

### รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ เก็งข้อสอบมาอย่างดี ###
### อ่านกระชับเวลา ไม่สับสนวุ่นวาย ออกชัวร์ๆ แม่นยำที่นี้ทีเดียว ###


ติดตามข่าวเปิดสอบได้ที่นี้  https://www.facebook.com/fyp1407n/?ref=bookmarks
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่ https://goo.gl/ThJMys
งานราชการ http://www.suphakronshop.com/

——————————
** รายละเอียดการสั่งซื้อแนวข้อสอบมี 3 แบบ **
1. ไฟล์ PDF ชุดละ 401 บาท (ได้รับภายใน1-2  ชั่วโมง)
2. หนังสือ+MP3 ราคา701 บาท (พร้อมส่งฟรี ems แถม MP3 เทคนิคสอบสัมภาษณ์)
3. ชุดติว +DVDภาพบรรยาย (ราคา 2500 บาท รวมค่าส่ง ems)
——————————-

สนใจสอบถามแนวข้อสอบทุกหน่วยงาน ติดต่อที่
โทร : 092-7469824
ไอดีไลน์ : 0927469824
email:ebooksob999@gmail.com


เลขที่บัญชี 010-1-65817-1  ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย
ชื่อบัญชี สายันห์ สิงห์ทอง  ( สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น )
เลขที่บัญชี 085-1-17357-6  ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี สายันห์ สิงห์ทอง  ( สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น )


***(โอนแล้วกรุณาแจ้งสลีบมาในไลน์น่ะครับ)
*** ขอขอบพระคุณที่ไว้วางให้ได้เป็นส่วนหนึ่งของทุกๆความสำเร็จของคุณ ครับ***
——————————-

 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]