กิมหยง

การศึกษาและนวัตกรรม => แวดวงการศึกษา => ข้อความที่เริ่มโดย: songkhlalake ที่ 16:18 น. วันที่ 04 ก.ย.60

หัวข้อ: แนะนำเว็บไซต์ www.songkhlalake.psu.ac.th
เริ่มหัวข้อโดย: songkhlalake ที่ 16:18 น. วันที่ 04 ก.ย.60
วันนี้ขอแนะนำเว็บไซต์ใหม่ให้เพื่อนๆได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสงขลาบ้านเรากันคะ
www.songkhlalake.psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตระหนักในปัญหาเกี่ยวกับลุ่มน้ำ จึงจัดตั้ง ศูนย์วิจัยลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ขึ้น โดยมอบหมายให้คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ประสานงาน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นหน่วยประสานงานวิจัยในลุ่มน้ำฯร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นๆในพื้นที่ และกับหน่วยงานวิจัยอื่นๆขององค์กรภาครัฐในพื้นที่ ซึ่งมีอยู่มากพอสมควร และที่สำคัญจะร่วมมือกับชุมชนในลุ่มน้ำฯ ด้วย เริ่มกันที่การสังเคราะห์งานวิจัยทั้งหมดที่ได้ทำมาแล้ว ช่วยกันทำแผนที่วิจัย โยงใยกับประเด็นปัญหาเศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม ในลุ่มน้ำฯ กำหนดความสำคัญ ความเร่งด่วนของปัญหา ฯลฯ ทางเราตระหนักดีว่าได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาของทะเลสาบสงขลากันมาพอสมควรแล้ว มีองค์ความรู้เกี่ยวกับทะเลสาบสงขลาในภาพรวมมากพอที่จะวางแผน กำหนดทิศทางในการพัฒนาลุ่มน้ำฯได้ แต่เชื่อว่ายังมีคำถามวิจัยในรายละเอียดอีกมากมายที่เราต้องการคำตอบเชิงลึก ทั้งที่เป็นวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อนำมาช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ เศรษฐกิจสังคม ของคนในลุ่มน้ำ เพื่อความยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม ของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา