กิมหยง

การศึกษาและนวัตกรรม => แวดวงการศึกษา => ข้อความที่เริ่มโดย: ทีมงานบ้านเรา ที่ 12:00 น. วันที่ 22 ต.ค.57

หัวข้อ: ม.หาดใหญ่ ผ่านประเมิน สมศ. รอบสามระดับดีการันตีคุณภาพ
เริ่มหัวข้อโดย: ทีมงานบ้านเรา ที่ 12:00 น. วันที่ 22 ต.ค.57
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสามระดับดี เครื่องมือการันตีในคุณภาพการศึกษา มุ่งมั่นการพัฒนาก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด

[attach=1]

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.44 ถือเป็นผลประเมินใน “ระดับดี” โดยได้รับใบรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับสถาบัน เป็นเครื่องการันตีในคุณภาพการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนามหาวิทยาลัยจนมีความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด ทั้งนี้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสามจากคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 18 – 20 สิงหาคม2557 ที่ผ่านมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยว่า ผลการประเมินครั้งนี้ถือเป็นเครื่องการันตีถึงความสำเร็จต่อนโยบายบริหารจัดการที่ชัดเจนของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนในสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ

อีกทั้งมุ่งผลิตบัณฑิตมืออาชีพออกรับใช้สังคมและประเทศชาติ โดยที่ผ่านมาถือว่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างกว้างขวาง ได้รับรางวัลทางด้านวิชาการและกิจกรรมนักศึกษามากมายเป็นสิ่งยืนยันถึงความสำเร็จดังกล่าว ซึ่งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานสู่อาเซียนและในระดับนานาชาติต่อไป”