กิมหยง

การศึกษาและนวัตกรรม => แวดวงการศึกษา => ข้อความที่เริ่มโดย: ทีมงานประชาสัมพันธ์ ที่ 11:52 น. วันที่ 29 ก.ค.58

หัวข้อ: ม.หาดใหญ่เปิดบ้าน จัดประชุมวิชาการระดับชาติ APHEIT Conference 2015
เริ่มหัวข้อโดย: ทีมงานประชาสัมพันธ์ ที่ 11:52 น. วันที่ 29 ก.ค.58
APHEIT Conference 2015 การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 โดยมี ดร.พรชัย มงคลวนิช นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงาน ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีด้านวิชาการ ม.ศรีปทุมกล่าวรายงานการจัดงาน และผศ.ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี ม.หาดใหญ่กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

[attach=1]

ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และบทความเชิงวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาและนักวิชาการ รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ ความก้าวหน้าใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลงานด้านวิชาการ และการวิจัยในสาขาต่าง ๆ มีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา