กิมหยง

การศึกษาและนวัตกรรม => แวดวงการศึกษา => ข้อความที่เริ่มโดย: ทีมงานประชาสัมพันธ์ ที่ 11:36 น. วันที่ 28 ส.ค.58

หัวข้อ: ม.หาดใหญ่เปิดสาขาใหม่ “ออกแบบประยุกต์ศิลป์” สร้างนักออกแบบสู่ตลาดอาเซียน
เริ่มหัวข้อโดย: ทีมงานประชาสัมพันธ์ ที่ 11:36 น. วันที่ 28 ส.ค.58
ม.หาดใหญ่เปิดสาขาใหม่ “ออกแบบประยุกต์ศิลป์” มุ่งสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่สู่ตลาดอาเซียน

มหาวิทยาลัยหาดหาดใหญ่เปิดหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ปรับหลักสูตรใหม่ให้มีความเป็นสากล เน้นศิลปะด้านการออกแบบ และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์กับงานด้านศิลปะ เพื่อออกแบบชิ้นงานให้มีความสร้างสรรค์และทันสมัย สอนโดยคณาจารย์และนักออกแบบมืออาชีพจากสถาบันชั้นนำของประเทศ โดยมีอาชีพรองรับที่หลากหลาย เช่น  นักออกแบบกราฟิกดีไซน์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ นักออกแบบเครื่องประดับ นักออกแบบอิสระ ช่างศิลป์ นักวาดภาพประกอบ ผู้สอนศิลปะ นักวิชาการศิลปะ ศิลปินด้านทัศนศิลป์ เป็นต้น ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hu.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์ 074-200-300 หรือติดต่อที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้น 2 อาคาร U Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่