กิมหยง

การศึกษาและนวัตกรรม => แวดวงการศึกษา => ข้อความที่เริ่มโดย: ทีมงานประชาสัมพันธ์ ที่ 11:14 น. วันที่ 18 ก.ย.58

หัวข้อ: ม.หาดใหญ่ มอบทุน 200 ทุน ในโอกาสครบรอบ 20 ปี
เริ่มหัวข้อโดย: ทีมงานประชาสัมพันธ์ ที่ 11:14 น. วันที่ 18 ก.ย.58
ม.หาดใหญ่ มอบทุนการศึกษาในโอกาสครบรอบ 20 ปี หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 จำนวน 200 ทุน

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป พร้อมประกาศมอบทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ จำนวน 200 ทุน ในคณะที่เปิดสอนได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ, คณะนิเทศศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน โดยแบ่งการรับสมัครทุนการศึกษาเป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ทุนการศึกษา 100 % ตลอด 1 ปีการศึกษา (วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศรินมอบทุน 50 %) จำนวน 100 ทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 15 พฤศจิกายน 2558 รอบที่ 2 ทุนการศึกษา 50 % ตลอด 1 ปีการศึกษา (วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศรินมอบทุน 25 %) จำนวน 100 ทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 – 20 มกราคม 2559  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 074-200300 หรือเว็บไซต์ www.hu.ac.th