กิมหยง

ข่าวสารและสาระ => ข่าวสารทั่วทิศ => ข้อความที่เริ่มโดย: prpfp ที่ 17:29 น. วันที่ 09 ก.พ.60

หัวข้อ: PFP ต้อนรับคณะเยี่ยมชม โครงการ "วิทยาลัยในโรงงาน"
เริ่มหัวข้อโดย: prpfp ที่ 17:29 น. วันที่ 09 ก.พ.60
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ภายใต้แบรนด์ PFP ให้การต้อนรับคณะครู อาจารย์ บุคลากรทางกาศึกษา นักเรียน ที่มีความสนใจโครงการ "วิทยาลัยในโรงงาน" ของบริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด เมื่อไม่นานมานี้
          โดยโครงการ "วิทยาลัยในโรงงาน"เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ร่วมกับวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ในรูปแบบการเรียนการสอนแบบทวิภาคี เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับพนักงาน และเยาวชนของชาติให้มีศักยภาพ บริษัทฯ จึงได้จัดโรงการวิทยาลัยในโรงงาน เพื่อต่อยอดในการยกระดับการศึกษาของพนักงานในบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มผลิตกำลังคนระดับฝีมือ ให้มีสรรถวิสัยสอดคล้องกับความต้องการของโรงงาน โครงการวิทยาลัยในโรงงานถือเป็นมิติใหม่ของวการศึกษาและสถานประกอบการที่มีจุดประสงค์ เพื่อให้เยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสด้านทุนการศึกษา จะได้เรียนรู้พัฒนาทักษะความรู้ เพื่อเข้าสู่อาชีพอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไป


[attach=1][attach=2][attach=3][attach=4]