แวดวงการศึกษา

หัวข้อ

<< < (2/275) > >>

[1] ติวเตอร์ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสชั่วโมงละ200

[2] รับให้คำปรึกษาการทำวิจัยทุกระดับ

[3] วิทยาศาสตร์ / คณิตศาสตร์/ ภาษาอังกฤษ

[4] รายงานผลการใช้นิทานคำกลอน ชุด คุณธรรม คำพ่อสอน เพื่อ

[5] การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบ 4 MAT ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ

[6] การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคอนสตรัคต์วิสซึมร่วมกับการร่วมมือกันเรียนรู้

[7] การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เมืองลุง...เขา ป่า นา เล

[8] การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

[9] การพัฒนาบทเพลงประกอบภาพ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

เริ่มหัวข้อใหม่

Go to full version