ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

หอวิเชียรเทวดำรง ศิลาจารึกสวนตูล น้ำตกโตนสวนตูล

เริ่มโดย ฅนสองเล, 16:01 น. 14 พ.ค 53

ฅนสองเล

ชื่อ
ศิลาจารึกสวนตูล

ประเภท
ศิลาจารึก

วัสดุที่ทำ
จารึกสวนตูลเป็นหินอ่อนสีเหลือง ขนาด 24.3 เซนติเมตร หนา 6.5 เซนติเมตร

ลักษณะตัวอักษร
ศิลาจารึกสวนตูลจารึกด้วยอักษรไทย

สาระ
ศิลาจารึกสวนตูลมีอักษร 1 ด้าน จารึกอักษร 26 บรรทัด เป็นบัญชีจารึกจังหวัดสงขลา เลขที่ สข./4 อักษรไทยภาษาไทย สมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2441 และเมื่อปี พ.ศ. 2480 - 2484 ร้อยตรีปรีชา รัตนปราการ ได้พบจารึกหลักนี้ตกอยู่ที่พื้น ผนังด้านทิศใต้ในโบราณสถานหอวิเชียรเทวดำรงในสวนตูล หมู่ที่ 5 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จึงนำไปให้ นายสุชาติ รัตนปราการ และนำไปมอบให้พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติมัชฌิมาวาส จังหวัดสงขลา ในปีเดียวกันนั้น

ศิลาจารึกสวนตูลเป็นหนังสือสำคัญมีข้อความว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 ได้พระราชทนที่ดินสวนมะพร้าวที่ตั้งอยู่ริมเขาเทวดา เนื้อที่ 1,119 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา แก่พระยาวิเชียรคีรี (ชม) ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลา สำหรับทำเป็นฮวงซุ้ยฝังศพญาติวงศ์ในตระกูลของพระยาวิเชียรคีรี หรือก่อสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ตามประสงค์ ผู้ใดผู้หนึ่งจะทำลายรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ไม่ได้ แต่ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในที่ดินเหล่านี้ต้องเสียภาษีตามธรรมเนียม หนังสือสำคัญนี้ประทับพระราชลัญจกร หนังสือสำคัญฉบับนี้ได้ทำเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม รัตนโกสินทร์ศก 117 เป็นวันที่ 10,846 ในรัชกาลปัจจุบัน (สมัยรัชกาลที่ 5)

สภาพของเอกสาร
ศิลาจารึกสวนตูลอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ยังอ่านข้อความได้

สถานที่เก็บรักษา
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดสงขลา

แหล่งที่มา

บันเทิง พูลศิลป์ "ศิลาจารึกสวนตูล" สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ 15 (2542) 7490 - 7491

ฅนสองเล

เมื่อเร็วๆ นี้ ได้รับข้อมูลจากสมาชิกเว็บกิตติมศักดิ์ท่านหนึ่งว่า ที่บริเวณน้ำตกโตนสวนตูล มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากก็เลยมีโอกาสแวะเวียนไปดูครับ

ฅนสองเล

เท่าที่จับใจความได้และสอบถามจากท่านผู้รู้ แต่ก่อนศิลาจารึกสวนตูล อยู่ที่นี่แต่ปัจจุบันถูกนำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา คงเหลือไว้เพียงปราสาทที่ก่อสร้างแบบยุโรป ซึ่งมีสภาพที่ทรุดโทรมพอสมควร

ฅนสองเล

ภายในหอวิเชียรเทวดำรง

ฅนสองเล

หอวิเชียรเทวดำรง ซึ่งยังมีความขลังที่สัมผัสได้ถึงความทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์

ฅนสองเล

ศาลาโตนสวนตูล น้ำตกโตนสวนตูล ดูเหมือนจะถูกทิ้งร้างทั้งที่น่าจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชนและใกล้เคียงได้

ฅนสองเล

ภาพถ่ายมุมต่างๆ โดยท่านกิมหยง

ฅนสองเล

ฝีมือการถ่ายภาพของท่านกิมหยง ไม่ธรรมดาครับ ได้ภาพอันทรงคุณค่าจริงๆ

ฅนสองเล

ภาพถ่ายอันทรงคุณค่า

ข้าวเหนียวมะม่วง

ผมไปมาแล้วเหมือนกันครับที่นี้ ไปตามหารอยจารึกของพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

เห็นอาคารนี้แล้วเศร้าสลดครับ

ผมถามคนแถวนั้นเค้าบอกว่ากรมศิลปากรเคยมาบูรณะแล้วรอบนึง สงสัยจะเป็นตอนประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน แต่ไม่รู้ปีไหน

แบบนี้ยังพอปรับปรุงได้ แต่ต่อไปถ้ามันพังลงมา แล้วจะมาร้องเสียดายทีหลัง

ถึงตอนนั้นคุณค่าทางประวัติศาสตร์คงเหลือแค่ซากประหรักหักพัง
เมื่อลูกหลานคุณถามว่า 'ทำไมไม่มีหาด' แล้วคุณจะตอบว่าอย่างไร
                            "ธรรมชาติใช้เวลากว่า ๒๐๐ ล้านปี ในการสร้างชายหาด"
                               "มนุษย์ใช้เวลา ๕๐ - ๑๐๐ ปี ในการสร้างชุมชน"
                      "การสร้างเขื่อนกันคลื่นใช้เวลาเพียง ๑ - ๓ สัปดาห์ในการทำลาย"