สังคมออนไลน์ > เรื่องราวแต่แรก

โรงเรียนวัดคลองเรียนในอดีต

(1/5) > >>

พี่แอ๊ด:
โรงเรียนวัดคลองเรียนในอดีต
แถวนั่งคนที่สี่จากซ้าย  คือ ครูดี  จุลพันธ์ (ถึงแก่กรรม)
เอื้อเฟื้อภาพโดยลูกสาวครูดี จุลพันธ์

พี่แอ๊ด:
โรงเรียนวัดคลองเรียน  ตั้งอยู่ในวัดคลองเรียน
วันที่ 1 มีนาคม 2450  หลวงพ่อปาน  เจ้าอาวาส
ในขณะนั้น  เปิดรับนักเรียนมาเข้าเรียน  มีพระ
ภิกษุเป็นผู้สอน
ปัจจุบันคือ  โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)

พี่แอ๊ด:
ในอดีตวัดคลองเรียนเป็นป่า  ทั้งสองข้างทางเป็น
ทางเล็ก ๆ  สำหรับคนเดินเท้าและพาวัวควายไถนา
พาหนะมีเพียงเกวียนวัวเท่านั้น   มีพรุน้ำลึกมาก
ที่ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ  จำกัด  สาขาศรีภูวนารถ
ในปัจจุบัน  และมีสะพานข้ามพรุใหญ่  คือ พรุคลองเรียน
มีไม้กระดานจำนวนหลายสิบแผ่น   ความยาวของพรุ
จากหัวจรดท้ายประมาณ 20 เมตร  เป็นไม้เคี่ยมจาก
จังหวัดสงขลา    ทำให้เด็กนักเรียนมาเรียนหนังสือที่
โรงเรียนวัดคลองเรียนได้สะดวก

พี่แอ๊ด:
ครูดี  จุลพันธ์   ถ่ายหน้าอาคารเรียนโรงเรียนวัดคลองเรียน
ปัจจุบันอาคารเรียนได้รื้อสร้างใหม่

พี่แอ๊ด:
ป้ายโรงเรียนวัดคลองเรียนในปัจจุบัน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

Go to full version