ข่าวสารและสาระ > กระดานลานบุญ

โครงการปฏิบัติธรรมน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

(1/1)

ต้อม_รัตภูมิ:
ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วม “โครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวโรกาส พระชมมายุ ครบ 84 พรรษา น้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสร้างอานิสงค์บุญแก่ผู้ประสบภัย ประจำปี 2554”
 
มูลนิธิเจดีย์บัวทองภูเขาพระยอด กำหนดจัดโครงการปฏิบัติธรรมขึ้น เพื่อสร้างอานิสงค์บุญให้กับผู้ประสบภัยและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติธรรมฆราวาสบ้านพัทลุง
      
นายพิชิต   เอ้งฉ้วน ประธานมูลนิธิเจดีย์บัวเงินบัวทองภูเขาพระยอด เปิดเผยว่า ประชาชนชาวไทยประสบสภาวะความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ ทั้งอุทกภัย และวาตภัย ซึ่งประชาชนชาวไทยได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยทั้งบริจาคสิ่งของและเงินทองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย

ทางมูลนิธิเจดีย์บัวเงินบัวทองภูเขาพระยอด เป็นส่วนหนึ่งของปวงชนชาวไทย ให้ความสำคัญกับ การรักษาไว้ ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จึงกำหนดจัด  โครงการปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2553  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอานิสงค์บุญให้กับผู้ประสบภัยและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ ครบ84 พรรษา ประจำปี 2554     

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าฝึกปฏิบัติธรรม  สามารถสมัครได้ ที่ ณ กองอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติธรรมฆราวาสบ้านพัทลุง ต.วังใหม่  อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียด 081-5981151 หรือ 089-7904498   

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version