ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

เสวนาวิชาการยกอนุบาลสตูล โรงเรียนเด่นมาตรฐานอาเซียน

เริ่มโดย ทีมงานบ้านเรา, 08:36 น. 09 มี.ค 54

ทีมงานบ้านเรา

รองเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมเสวนา"หลักสูตรมาตรฐานสากลโดยกระบวนการวิจัยกับการศึกษาไทยในอนาคต" ที่โรงเรียนอนุบาลสตูล

[attach=1]

เมื่อเร็วๆนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลสตูล ดร.สุทธาสินี  วัชรบูล รองเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมเสวนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองกับเหล่านักวิชาการในเรื่อง "หลักสูตรมาตรฐานสากลโดยกระบวนการวิจัยกับการศึกษาไทยในอนาคต"กับ รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ ภาควิชาวิศวกรรมช่างกล  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ผศ.ดร.บัญชร  แก้วส่อง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  และนายนิสิต  ชายภักตร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล (ผอ.สพป.สตูล)   

โดยผู้ร่วมเสวนา กล่าวชื่นชมโรงเรียนอนุบาลสตูล จังหวัดสตูล  ที่จัดการเรียนรู้หลักสูตรมาตรฐานสากล โดยใช้กระบวนการวิจัย  ที่ปฏิวัติการเรียนรู้ปรับเปลี่ยนวิธีการการเรียนการสอน  โดยนำการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย 10 ขั้นตอนมาใช้ในนักเรียน  จากรูปแบบการเรียนที่ให้ครูผู้สอนเป็นผู้สอนความรู้ฝ่ายเดียว เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เด็กเป็นผู้กำหนดประเด็น และวิธีการศึกษาเอง ได้ข้อมูลมาสรุปความรู้  พัฒนาทักษะนำเสนอและยกระดับความรู้ ครูจะเป็นเพียงผู้แนะนำ เท่านั้น 

ทั้งนี้จะมีพี่เลี้ยงกระบวนการจากสกว.ท้องถิ่นลงไปช่วยดูแลอีกต่อหนึ่ง ทำให้เด็กสามารถสร้างองค์ความรู้จากเรื่องที่เรียนได้ด้วยตนเอง   นำไปสู่กระบวนการคิด วิเคราะห์ และการนำเสนอเรื่องราวที่เรียนรู้ได้อย่างภาคภูมิใจ  สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษารอบสองที่ต้องการให้ "คนไทยได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ"     รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวในที่สุด

โรงเรียนอนุบาลสตูล เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล   เป็นโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 1 ใน 500 โรงเรียนทั่วประเทศ  ซึ่งจะต้องสอนเพิ่มเนื้อหาในเรื่องทฤษฎีความรู้ การเขียนเรียงความชั้นสูง โลกศึกษา และโครงงานสร้างสรรค์   จึงจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน

ด้วยกระบวนการวิจัย 10 ขั้นตอน คือ เรียนรู้เรื่องใกล้ตัว,  วิเคราะห์,  สังเคราะห์และย้อนทวนกระบวนการ,  พัฒนาโจทย์วิจัย,  ตั้งคำถามย่อยจากโจทย์วิจัย,  ค้นหาวิธีเก็บข้อมูล,  ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล, วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล,  ออกแบบและปฏิบัติการจริง, เก็บรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติจริง. และสรุป รายงาน และนำเสนอ ในการก้าวไปสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลและความเป็นประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2558 
สนับสนุนการขับเคลื่อนโดย
- ฮอนด้าพิธานพาณิชย์-อริยะมอเตอร์ www.phithan.co.th/hondaphithan
- ปาล์มสปริงส์ & ซิตี้รีสอร์ท บ้านและคอนโดคุณภาพจากเครืองศุภาลัย www.hatyainakarin.com
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ (เยื้องบิ๊กซีคลองแห) โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy
- เอนกการช่าง ผู้นำการพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร โทร 081-7382622 www.an-anek.com/contact.php
รีวิวธุรกิจ เกาะติดบ้านเมือง ร้อยเรื่องท้องถิ่น TLP 0897384215