ท่องเที่ยวและวาไรตี้ > พากินพาเที่ยว

บรรยายพิเศษในหัวข้อ "สึนามิจะถล่มไทยในวันที่ 30 ธันวาคม 2553

(1/1)

ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.:
ขอเชิญทุกท่านร่วมเข้าฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "สึนามิจะถล่มไทยในวันที่ 30 ธันวาคม 2553 หรือไม่?"

โดย ดร.ไพบูลย์ นวลนิล นักแผ่นดินไหววิทยา อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

ในวันจันทร์ที่ 29 พ.ย. 2553 เวลา 13.00 น. ณ.ห้อง P105 ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.:
สนใจติดต่อ
ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์
074288022

ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.:
หรือรับชมทางเว็บไซต์  http://psutv.psu.ac.th ซึ่งจะเป็นการถ่ายทอดการบรรยายพิเศษในวันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.00 น.

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version