ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

มรภ.สงขลาเชิญชมการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน

เริ่มโดย puyugi, 15:51 น. 11 มี.ค 54

puyugi

                                    มรภ.สงขลา เชิญชมการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน
                                        ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ


          ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ในการใช้สถานที่จัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2554 ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตั้งแต่เวลา 07.30-17.00 น. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นวิศิษฏศิลปิน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสนับสนุนวงดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางในสังคมไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน รวมถึงเป็นการส่งเสริมการปลูกฝังและถ่ายทอดดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ให้แก่เยาวชนและประชาชน ทั้งนี้ ประเภทของเครื่องดนตรีและการแสดงพื้นบ้านที่ดำเนินการแข่งขันในครั้งนี้ มีทั้งหมด 10 ประเภท ได้แก่ 1.วงสะล้อซอซึง 2.วงมังคละ 3.วงแตรวง 4. วงกลองยาว 5. วงพิณ แคน โปงลาง 6. วงกันตรึม 7. วงดนตรีโนรา 8. วงดิเกร์ฮูลู 9. วงรองเง็ง และ 10. วงปี่พาทย์ไม้แข็ง
หากมีความผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ ด้วยนะครับ