ข่าวสารและสาระ > กระดานลานบุญ

ตำรวจภูธรภาค ๙ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต

(1/1)

ต้อม_รัตภูมิ:
ตำรวจภูธรภาค ๙ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
   
กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค ๙ กำหนดจัดโครงการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม 2553 ในวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 2553 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมตำรวจภูธรภาค ๙ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version