ข่าวสารและสาระ > กระดานลานบุญ

โครงการ“สร้างบ้านธารน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วมวาตภัย จังหวัดสงขลา”

(1/1)

ต้อม_รัตภูมิ:
ขอเชิญร่วมกุศลสร้างบ้านให้กับผู้เคราะห์ร้ายบ้านพังทั้งหลังในโครงการ“สร้างบ้านธารน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วมวาตภัย จังหวัดสงขลา” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา

โดยติดต่อ บริจาคเป็นเงิน หรือ สร้างบ้านให้ทั้งหลัง ได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา หรือโอนเงินเข้าบัญชี  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อย กาญจนวณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ“ ธารน้ำใจชาวสงขลา ช่วยภัยน้ำท่วม”  เลขที่บัญชี ๓๖๖ – ๑ – ๔๙๕๕๕ -๔   
             
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ พ.จ.อ.สาคร สิทธิศักดิ์ โทร ๐๘ - ๔๙๙๗ - ๘๓๕๖ หรือ คุณทัศสุคนธ์
อยู่ประเสริฐ โทร ๐๘- ๕๒๑๓ - ๕๕๐๖
                           
                                          -----------------------------------------
     
หมายเหตุ         
                     -  ราคาสร้างบ้านหลังละ    84,000.-  บาท  เพื่อให้ตัวเลขตรงกับ    84  พรรษา
                     - เป็นเงินที่ทางราชการช่วยเหลือกรณีบ้านพังทั้งหลัง  30,000.-  บาท
                     - เป็นเงินที่มีผู้บริจาคสมทบตามโครงการนี้                 54,000.-   บาท
                                                                            รวม                        84,000.-   บาท
                                                                                                         =======
                    - บ้านพังทั้งหลังในพื้นที่จังหวัดสงขลา  จำนวน   679   หลัง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version