ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

คณะวิทย์ฯ มรภ.สงขลา สัมมนาเพิ่มทักษะศิษย์เก่า

เริ่มโดย puyugi, 13:46 น. 18 มี.ค 54

puyugi

                                      คณะวิทย์ฯ มรภ.สงขลา สัมมนาเพิ่มทักษะศิษย์เก่า

      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการสัมมนา "การพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า" เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หวังเพิ่มทักษะวิชาชีพ และเทคนิคทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ โดยมี นายบรรจง ทองสร้าง รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด
   ดร.พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กล่าวว่า ทางคณะฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ และทักษะวิชาชีพ ให้แก่นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว รวมทั้งนำเอาเทคนิควิธีการต่างๆ จากการประกอบอาชีพในแต่ละสาขาตามความถนัดของตน และนำประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ มาร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพให้กับศิษย์เก่า ในการที่จะนำเอาความรู้ เทคนิควิธีการต่างๆ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ก่อให้เกิดการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานร่วมกัน

หากมีความผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ ด้วยนะครับ