ท่องเที่ยวและวาไรตี้ > พากินพาเที่ยว

เชิญพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข ร่วมประชุมฯ

(1/1)

ต้อม_รัตภูมิ:
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชิญชวนพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข ร่วมประชุมเรื่อง “คุณค่าการพยาบาลสร้างได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์”

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  กำหนดจัดประชุมเรื่อง “คุณค่าการพยาบาลสร้างได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์” สำหรับบุคลากรสาธารณสุข และผู้สนใจ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2553 เวลา 08.00 -16.00 น. ณ หอประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
 
นางภรณี เลื่องอรุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  แจ้งว่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา  กำหนดจัดประชุมเรื่อง “คุณค่าการพยาบาลสร้างได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์” สำหรับบุคลากรสาธารณสุข และผู้สนใจ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2553 เวลา 08.00 -16.00 น. ณ หอประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติทางคลินิกที่พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาทีมนักวิจัย เรื่อง การทำวิจัยเพื่อพัฒนาการพยาบาล โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ระยะที่1-4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ตลอดจนสร้างเครือข่ายนักวิจัยที่มีความสนใจในการทำวิจัยเพื่อพัฒนา การพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในอัตราค่าลงทะเบียน 300 บาท ต่อราย(ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน) ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ โทรสาร หมายเลข 0 7431 2562  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 147 ธันวาคม 2553 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ นางสาวจุรีรัตน์ สอนคง โทร 074-311890-1 ต่อ 324

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version