ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

สช.จัดค่ายคุณธรรมพื้นที่พัฒนาพิเศษชายแดนใต้

เริ่มโดย ทีมงานบ้านเรา, 08:26 น. 29 มี.ค 54

ทีมงานบ้านเรา

[attach=1]

สช.สงขลา จัดค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา  จัดค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยมีนายสมพงษ์  สุวรรณชาตรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา  เป็นประธานเปิดการอบรม สำหรับการจัดอบรมครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่  4 จัดขึ้น ณ  ค่ายลูกเสือรัตรสาร  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  เมื่อวันที่  14-17  มีนาคม  2554  ที่ผ่านมา   

มีครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  ประกอบด้วยจังหวัดสงขลา  สตูล  ปัตตานี  ยะลา  และนราธิวาส  จำนวน  150  คน เข้ารับการอบรมจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากค่ายลูกเสือรัตรสาร

การฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย  สติปัญญาและจิตใจให้สมบูรณ์ขึ้น  มีลักษณะพึงประสงค์  ส่งเสริมการทำงานและการดำเนินชีวิต  โดยใช้กระบวนการกิจกรรรมทางลูกเสือฝึกอบรมให้ครูและนักเรียนรู้จักอดทน  เสียสละเพื่อส่วนรวมและความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป
สนับสนุนการขับเคลื่อนโดย
- ฮอนด้าพิธานพาณิชย์-อริยะมอเตอร์ www.phithan.co.th/hondaphithan
- ปาล์มสปริงส์ & ซิตี้รีสอร์ท บ้านและคอนโดคุณภาพจากเครืองศุภาลัย www.hatyainakarin.com
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ (เยื้องบิ๊กซีคลองแห) โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy
- เอนกการช่าง ผู้นำการพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร โทร 081-7382622 www.an-anek.com/contact.php
รีวิวธุรกิจ เกาะติดบ้านเมือง ร้อยเรื่องท้องถิ่น TLP 0897384215