ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ออสเตรเลีย มอบทุนศึกษาต่อด้านเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำ

เริ่มโดย ทีมงานบ้านเรา, 08:35 น. 29 มี.ค 54

ทีมงานบ้านเรา

ขอเชิญผู้สนใจ สมัครขอรับทุนศึกษาต่อ  Australian Leadership Awards (ALA) เสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำ ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ณ ประเทศออสเตรเลีย
   
สำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งออสเตรเลีย ประกาศมอบทุนการศึกษาให้แก่ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ สร้างความเชื่อมโยง และสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ได้รับทุนจากประเทศต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจด้านการพัฒนาในระดับภูมิภาค

โดยเป็นทุนเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย ผู้ที่ได้รับทุน สามารถเลือกศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา อันได้แก่ การศึกษาเรื่องความพิการ การเติบโตทางเศรษฐกิจ การศึกษา สิ่งแวดล้อม ความมั่งคงด้านอาหาร เพศ ธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชน โครงสร้างขั้นพื้นฐาน ความมั่นคงระดับภูมิภาค การพัฒนาชนบท รวมถึงน้ำและสุขอนามัย

โดยผู้สมัครที่ปฏิบัติหน้าที่หลักในประเด็นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 3 จังหวัด หรือเป็นผู้มีถิ่นพำนักอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ผู้สนใจ สามารถสมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 หรือ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ausaid.gov.au/scholan/default.cfm หรือติดต่อ สำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งออสเตรเลีย (AUSAID) สถานทูตออสเตรเลีย โทร.02-344 6472


*************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
นางสาวลัคณา  โสภิโต // ข่าว
สนับสนุนการขับเคลื่อนโดย
- ฮอนด้าพิธานพาณิชย์-อริยะมอเตอร์ www.phithan.co.th/hondaphithan
- ปาล์มสปริงส์ & ซิตี้รีสอร์ท บ้านและคอนโดคุณภาพจากเครืองศุภาลัย www.hatyainakarin.com
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ (เยื้องบิ๊กซีคลองแห) โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy
- เอนกการช่าง ผู้นำการพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร โทร 081-7382622 www.an-anek.com/contact.php
รีวิวธุรกิจ เกาะติดบ้านเมือง ร้อยเรื่องท้องถิ่น TLP 0897384215