ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ตามรอยการศึกษาเมืองกระบี่ (ตอน 1 เดินหน้าสู่ กระบี่ Q-City)

เริ่มโดย ทีมงานบ้านเรา, 15:59 น. 30 มี.ค 54

ทีมงานบ้านเรา

[attach=1]
จตุคามรามเทพ หน้าเทศบาลเมืองกระบี่

จังหวัดกระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก คำขวัญสั้นๆ ง่ายๆ ที่สะท้อนถึงความเป็นเมืองกระบี่ได้อย่างชัดเจน จังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดฝั่งอันดามันที่มีการผสมผสานของพี่น้องไทยพุทธและไทยมุสลิมในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน พี่น้องประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เมืองนี้ น่าอยู่ น่าเที่ยวจริงๆครับ

[attach=2]
ชวน ภูเก้าล้วน

การเดินทางสู่เมืองกระบี่เมื่อเร็วๆ นี้ ผมได้สัมผัสกับหลายมุมมองของเมืองกระบี่ เมืองเล็กๆ ที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง หนึ่งกิจกรรมสำคัญของจังหวัดกระบี่ที่ผมเข้าร่วม คือการประชุมสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งก้าวของการพัฒนาเมืองกระบี่ที่ยั่งยืน ซึ่งในวันนี้จังหวัดกระบี่ โดยพ่อเมือง ประสิทธิ์ โอสถานนท์ นายก อบจ.มากความสามารถ สมศักดิ์ กิตติธรกุล สส.พิเชษฐ์ พันธ์วิชาติกุล สส.อาคม เอ่งฉ้วน และสส.สาคร เกี่ยวข้อง รวมทั้งนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ กีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน และบุคคลสำคัญที่อยุ่ทั้งเบื้องหน้า เบื้องหลังการพัฒนาของจังหวัดกระบี่ ชวน ภูเก้าล้วน ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

และในการประชุมใหญ่สามัญสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ สมัยที่ 1 ประจำปี 2554 ณ ห้องประชุมสุดมงคล สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ โดยมีสมาชิกสภาการศึกษา จ.กระบี่ เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน  เพื่อพิจารณาสรรหานายกสภาการศึกษาของจังหวัดกระบี่ แทนนายกสภาการศึกษาชั่วคราว (นายชวน ภูเก้าล้วน) ตามข้อบังคับของธรรมนูญสภาการศึกษา ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 18 เมษายน 2554

ซึ่งที่ประชุมสรรหานายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ เป็นไปตามคาดหมาย เมื่อสมาชิกในที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายชวน ภูเก้าล้วน  ประธานที่ปรึกษาด้านนโยบายและการพัฒนา จ.กระบี่ ซึ่งเป็นนายกสภาการศึกษาชั่วคราว ให้เป็นนายกสภาการศึกษาของจังหวัดกระบี่ คนแรก  โดยมีวาระการบริหารงาน 4 ปี และจะได้คัดสรรคณะกรรมการสภาการศึกษา จ.กระบี่ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย  การพัฒนาคนกระบี่ เพื่อให้กระบี่ เป็นเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก และเมืองคุณภาพ Q-City  ในปี 2569 หรืออีก 15 ปี ข้างหน้านับจากนี้เป็นต้นไป
นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่  ประกาศทันทีพร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายยกระดับ "กระบี่ Q-City" Q-City คือการพัฒนาเมืองกระบี่อย่างยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน และประชาชน Q มาจาก Quality ที่แปลว่าคุณภาพ ซึ่งหมายถึงการสร้างเมืองคุณภาพให้กับจังหวัดกระบี่นั่นเอง

กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก น่าอยู่ด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ การพัฒนาเมืองมีทิศทาง ระบบ ระเบียบ แบบแผนที่ชัดเจน ผู้คนน่ารัก ชาวกระบี่อยู่รวมกันอย่างสันติมาช้านาน ชาวกระบี่มีอัทธยาศัยไมตรีที่ดีกับผู้มาเยือน มนต์เสน่ห์ความเป็นเมืองกระบี่เป็นสิ่งที่ต้องรักษาให้คงอยู่ยั่งยืนสืบไป

[attach=3]
เมืองกระบี่ สวยงามสมเป็นเมืองท่องเที่ยว

การพัฒนาเมืองกระบี่ให้ยั่งยืนนั้น นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ กล่าวว่าต้องพัฒนาใน 4 มิติ คือ

1.มิติด้านประสิทธิผลตามแผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ มุ่งเน้นให้เกิดผลสำเร็จตามนโยบายของจังหวัดและดำเนินงานที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงในการพัฒนาจังหวัด

2.มิติด้านคุณภาพและการให้บริการ มุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจโดยส่งเสริมการบริการที่มีคุณภาพ ทั้งบริการจากภาครัฐ รวมถึงร้านอาหาร ที่พัก ที่เที่ยว ฯลฯ

3.มิติด้านประสิทธิภาพและการส่งเสริมกลุ่มการผลิตอาหารจากภาคการเกษตร กลุ่มแปรรูปจากภาคอุตสาหกรรม มุ่งเน้นให้เกิดคุณภาพมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากรท้องถิ่น

4.มิติด้านการพัฒนาการศึกษาทุกระบบ มุ่งเน้นการเสริมสร้างและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของภาคประชาชน พัฒนาการศึกษาควบคู่การพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการผลักดันให้เกิดมหาวิทยาลัยอันดามันขึ้นในพื้นที่จังหวัดกระบี่
ตามรอยการศึกษาเมืองกระบี่


http://www.youtube.com/watch?v=Q7XVEfh7R-c
สัมภาษณ์คุณชวน ภูเก้าล้วน เกี่ยวกับ กระบี่ Q-City

ตอนที่ 2 ว่ากันต่อในส่วนของการผลักดันมหาวิทยาลัยอันดามัน  ฝันที่กำลังเป็นจริงของคนกระบี่
สนับสนุนการขับเคลื่อนโดย
- ฮอนด้าพิธานพาณิชย์-อริยะมอเตอร์ www.phithan.co.th/hondaphithan
- ปาล์มสปริงส์ & ซิตี้รีสอร์ท บ้านและคอนโดคุณภาพจากเครืองศุภาลัย www.hatyainakarin.com
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ (เยื้องบิ๊กซีคลองแห) โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy
- เอนกการช่าง ผู้นำการพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร โทร 081-7382622 www.an-anek.com/contact.php
รีวิวธุรกิจ เกาะติดบ้านเมือง ร้อยเรื่องท้องถิ่น TLP 0897384215