ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

สช.สงขลา ส่งเสริมปอเนาะดีต้นแบบจังหวัดสงขลา

เริ่มโดย ทีมงานบ้านเรา, 16:27 น. 30 มี.ค 54

ทีมงานบ้านเรา

[attach=1]

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา  ดำเนินโครงการประเมินสถาบันปอเนาะดีต้นแบบจังหวัดสงขลา  ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้   (อำเภอจะนะ   เทพา   นาทวี   และสะบ้าย้อย)    ภายใต้งบประมาณโครงการ  "สานใจไทย    สู่ใจใต้" 

โดยคณะกรรมการคัดเลือกประเมินสถาบันศึกษาปอเนาะดีต้นแบบ   ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้  5  ด้าน  ประกอบด้วย
ด้านที่ 1  อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
ด้านที่ 2  การบริหารจัดการสถาบันศึกษาปอเนาะ
ด้านที่ 3  คุณภาพด้านวิชาการ
ด้านที่ 4  คุณภาพด้านสัมพันธ์ชุมชน
ด้านที่ 5 คุณภาพและคุณลักษณะของผู้เรียน


คณะอนุกรรมการคัดเลือกปอเนาะดีต้นแบบระดับอำเภอ  และระดับจังหวัด  ได้ดำเนินการคัดเลือก โดยการให้คะแนนเป็นรายบุคคลตามรายด้าน  5  ด้าน  ผลการประเมินดังนี้

1. สถาบันปอเนาะดีต้นแบบอำเภอจะนะ  ได้แก่    สถาบันศึกษาปอเนาะนิติศาสตร์อิสลาม  ตำบลแค  อำเภอจะนะ 

2. สถาบันปอเนาะดีต้นแบบอำเภอนาทวี  ได้แก่  สถาบันศึกษาปอเนาะนูรุดดีน (ซัมสู) ตำบลปลักหนู  อำเภอนาทวี 

3. สถาบันปอเนาะดีต้นแบบอำเภอเทพา   ได้แก่   สถาบันศึกษาปอเนาะมะฮัดตัสกีเราะอัล-อิสลามียะห์  ตำบลปากบาง  อำเภอเทพา 

4. สถาบันปอเนาะดีต้นแบบอำเภอสะบ้าย้อย  ได้แก่  สถาบันศึกษาปอเนาะอิสลาฮูดดีน ตำบลเปียน  อำเภอสะบ้าย้อย 

สนับสนุนการขับเคลื่อนโดย
- ฮอนด้าพิธานพาณิชย์-อริยะมอเตอร์ www.phithan.co.th/hondaphithan
- ปาล์มสปริงส์ & ซิตี้รีสอร์ท บ้านและคอนโดคุณภาพจากเครืองศุภาลัย www.hatyainakarin.com
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ (เยื้องบิ๊กซีคลองแห) โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy
- เอนกการช่าง ผู้นำการพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร โทร 081-7382622 www.an-anek.com/contact.php
รีวิวธุรกิจ เกาะติดบ้านเมือง ร้อยเรื่องท้องถิ่น TLP 0897384215