ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

กาชาดสงขลา รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ประจำเดือนธันวา 53

เริ่มโดย ฅนสองเล, 17:01 น. 26 พ.ย 53

ฅนสองเล

นางศิริวรรณ   ทองสกุล  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา แจ้งว่า ปัจจุบันความต้องการใช้โลหิต        เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น  จึงได้กำหนดแผนการรับบริจาคโลหิตไปยังหน่วยงานต่างๆ ตามกำหนดการ ประจำเดือน ธันวาคม 2553 เวลา 09.00 – 12.00 น. จำนวน 32 ครั้ง ดังนี้

        เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 53  รับบริจาค ณ  โรงเรียนพะตงประธานคิรีวัฒน์   อ.หาดใหญ่ /ลานกิจกรรมชั้น 2 โรงพยาบาลศิครินทร์ อ.หาดใหญ่ /ตึกการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ. สงขลา / 2 ธ.ค. 53  ณ สโมสรนายทหารค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ 42 อ.หาดใหญ่ /ห้องประชุมโรงเรียนธิดานุเคราะห์ อ.หาดใหญ่ /ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.สงขลา / ลานเอนกประสงค์ชั้น1 อาคาร7 โรงเรียนพณิชย์การหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ /

7 ธ.ค. 53 รับบริจาค ณ หอประชุมกองบิน 56 อ.คลองหอยโข่ง / ห้องประชุมกองเรือภาคที่ 2 จ.สงขลา /  9 ธ.ค. 53 รับบริจาค ณ ห้องประชุมกองพลพัฒนาที่ 4 อ.คลองหอยโข่ง /และที่บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด สาขาบ้านพรุ อ. หาดใหญ่ / 13 ธ.ค. 53  รับบริจาค ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ / 14 ธ.ค. 53 รับบริจาค ณ ห้องประชุมชั้น 3  บริษัท คิงฟิชเชอร์ จำกัด  จ.สงขลา  และที่ โรงเรียนบริหารธุรกิจวิทยา จ.สงขลา /

15 ธ.ค. 53 รับบริจาค    ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่ / ห้องประชุมชุมชนคลองหวะ อ.หาดใหญ่ /    17 ธ.ค. 53 รับบริจาค  ณ ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ / ห้องประชุมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 /  20 ธ.ค. 53 รับบริจาค   ณ เทศบาลตำบลเขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา / ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดสงขลา    อ.หาดใหญ่ / 21 ธ.ค. 53  รับบริจาค ณ ห้องประชุมฟาร์มตัวอย่าง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา /               

22 ธ.ค. 53  รับบริจาค  ณ ห้องประชุม 6 บริษัท สยามเซ็มเพอร์เมด จำกัด อ.หาดใหญ่ / ลานเอนกประสงค์ชั้น 5 ห้างโอเดียน ช้อปปิงมอลล์ / 23 ธ.ค. 53 ห้องประชุมเทศบาลนครสงขลา / ห้องประชุม กศน.จังหวัดสงขลา/หอประชุมวิทยาลัยอาชีพนาทวี/ 24 ธ.ค.53 รับบริจาค ณ อาคารโรงอาหาร (ห้องนพเก้า) บริษัท พาแนล พลัส จำกัด อ.หาดใหญ่ / 27 ธ.ค. 53 รับบริจาค ณ ห้องประชุม บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต อ.หาดใหญ่ /  28 ธ.ค. 53 รับบริจาค ณ ห้องประชุมห้างคาร์ฟูร์ อ.หาดใหญ่ / ห้องประชุมบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด อ.หาดใหญ่ /29 ธ.ค. 53 รับบริจาค ณ ห้องประชุมห้างเทสโกโลตัส อ.หาดใหญ่ 

    ขอเชิญผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิตได้ตามวันและสถานที่ดังกล่าว " ท่านช่วยกาชาด กาชาดช่วยท่าน"