ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ม.อ.กลับสู่อันดับ 1 E-university ของไทย จัดลำดับโดย Webometr

เริ่มโดย ทีมงานบ้านเรา, 09:32 น. 01 เม.ย 54

ทีมงานบ้านเรา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลับสู่การเป็นอันดับหนึ่งของ "มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-university" ของประเทศไทยจากการจัดอันดับของ Webometrics หลังจากอยู่เป็นอันดับหนึ่ง 4 ครั้งติดต่อกันในระหว่างปี 2551-2552 แต่ถูกจัดอันดับลดลงเป็นที่ 3 ของประเทศเมื่อเดือนกรกฎาคม 2553

อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนมกราคม 2554 Webometrics ซึ่งเป็นสถาบันวัดความสามารถในการผลิตผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่บนอินเตอร์ เน็ตและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก ได้จัดให้ "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" อยู่ในอันดับ 1 "มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-university" ของประเทศไทย อีกครั้งหนึ่งในการจัดอันดับเมื่อเดือนมกราคม 2554

และเมื่อเปรียบเทียบกันในระดับนานาชาติแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 324 ของโลก อันดับที่ 36 ของเอเชีย อันดับที่ 2 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี Massachusetts Institute of Technology อยู่ในอันดับหนึ่งของโลก National Taiwan University อยู่ในอันดับหนึ่งในเอเชีย และ National University of Singapore อยู่ในอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำหรับวิธีการและตัวแปรที่ Webometrics ใช้เป็นข้อมูลในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยนั้น ได้อาศัยข้อมูลของทุกมหาวิทยาลัยที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลต่างๆ ผ่านทาง Website ของทุกสถาบันและบนฐานข้อมูลอื่นๆในหลายประเด็น เช่น ดูองค์ประกอบว่าใน website ของมหาวิทยาลัยนั้นมีจำนวนไฟล์ที่มีสาระน่าสนใจมากน้อยเพียงใด จำนวนของผลงานตีพิมพ์ในรอบสิบปีที่ผ่านมา รวมทั้งจำนวนผลงานที่เป็นที่ยอมรับของนักวิชาการ และจำนวนไฟล์เหล่านั้นมีการถูกนำไปใช้ประโยชน์มากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะการถูกอ้างอิงโดยผลงานตีพิมพ์อื่น ในฐานข้อมูลของ ISI รวมทั้งความนิยมของผู้ใช้ที่เข้าเยี่ยมชม web domain ว่ามีความสม่ำเสมอและมากน้อยเพียงใด

สรุปผลการจัดอันดับ Webometrics Ranking January 2011 ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    * มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับการจัดอันดับ Webometrics Ranking January 2011 โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้ อันดับโลก ได้รับการจัดอันดับที่ 324
    * อันดับเอเชีย ได้รับการจัดอันดับที่ 36
    * อันดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับการจัดอันดับที่ 2
    * อันดับประเทศ ได้รับการจัดอันดับที่ 1

   1. ตัวแปรที่ใช้ในการจัดอันดับ Webometrics มี 4 รายการคือ Size(S) จำนวน Webpage ทั้งหมดของสถาบันใน Domain เดียวกัน(Domain ของ ม.อ. คือ psu.ac.th )
   2. Visibility (V) จำนวน Webpage ทั้งหมดของสถาบันใน Domainเดียวกันที่ได้รับการเชื่อมโยง (Link) จาก Website อื่น
   3. Rich File (R) จำนวนของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือแฟ้มข้อมูลทั้งหมดของสถาบันใน Domain เดียวกัน ประเภทของเอกสารที่นำมาใช้ในการจัดอันดับประกอบด้วยเอกสาร PDF, Post Scrip, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint
   4. Scholar (Sc) จำนวนเอกสารวิชาการที่ปรากฏใน Domain เดียวกันที่ปรากฏใน Google Scholar เพื่อการประเมิน Productivity ของสถาบัน
สนับสนุนการขับเคลื่อนโดย
- ฮอนด้าพิธานพาณิชย์-อริยะมอเตอร์ www.phithan.co.th/hondaphithan
- ปาล์มสปริงส์ & ซิตี้รีสอร์ท บ้านและคอนโดคุณภาพจากเครืองศุภาลัย www.hatyainakarin.com
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ (เยื้องบิ๊กซีคลองแห) โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy
- เอนกการช่าง ผู้นำการพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร โทร 081-7382622 www.an-anek.com/contact.php
รีวิวธุรกิจ เกาะติดบ้านเมือง ร้อยเรื่องท้องถิ่น TLP 0897384215