ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับสมัครครู

เริ่มโดย SATITSKRU, 15:54 น. 01 เม.ย 54

SATITSKRU

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รับสมัครครู ประจำปีการศึกษา 2554 (จำนวนมาก)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
    คุณวุฒิปริญญาตรี
    - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษา


หลักฐานการสมัคร
    ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
    - รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
    - ใบแจ้งผลการเรียน (Transcript)

    ผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
    - รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
    - ผลการเรียน 2 ภาคเรียน (ภาคเรียนใดก็ได้)


สถานที่สมัคร
    - ห้องสำนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
    - วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
    - โทร. 074-324-002 ต่อ 104
    - โทร. 084-488-5766


http://www.skru.ac.th/news_skru/newsdisplay.php?newsid=20110311130227