ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2554

เริ่มโดย อาจารย์แนะแนว ม. RBAC, 09:05 น. 02 เม.ย 54

อาจารย์แนะแนว ม. RBAC

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2554
Rbac มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยในใจคุณ
บริหารการศึกษา โดยรศ.สุนีย์ สินธุเดชะ (อาจารย์แม่)
นักการศึกษาดีเด่น ติดต่อกัน 7 ปีซ้อน
   
ตอนนี้ม. Rbac เปิดรับสมัครนิสิต ปี 54  สามารถจองที่เรียน 
จองสมัครก่อนที่อาจารย์ โปรดปราน ครับ ขอใบสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
นิสิตมาแต่ตัวกับเอกสารประกอบการสมัครแค่นั้น 
                             
                         ม.รัตนบัณฑิตเปิดรับสมัครนิสิตปี2554
                       สิทธิประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสมัครเรียน   Rbac
1. นิสิตประสงค์จะกู้ยืมเงินกองฯ เมื่อคุณสมบัติครบถ้วนผ่านเกณฑ์การพิจารณาและได้รับอนุมัติให้กู้ยืม
นิสิตไม่ต้องนำเงินสดมาจ่ายก่อนสามารถลงทะเบียนเรียนได้
2. เมื่อนิสิตผ่านเกณฑ์ข้อ 1 จะมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวจากการกู้ยืมระหว่างเรียน
3. นิสิตเข้าอยู่หอพักมหาวิทยาลัย ฟรี ตลอดจนจบการศึกษา ชำระเฉพาะค่าน้ำและค่าไฟ
4. รับชุดนิสิต ฟรี 2 ชุด พร้อมเสื้อกิจกรรม 1 ตัว
5. รับเอกสารประกอบการการเรียนตลอดหลักสูตร
6. หางานให้ทำระหว่างเรียนทุกคน
7. มีอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์หอพัก อาจารย์แนะแนวดูแลอย่างทั่วถึง
8. จัดแพทย์พยาบาลประจำที่มหาวิทยาลัย
9.เรียนจบมีงานทำ(จัดหางานให้นิสิตที่จบปริญญาตรีทุกคน)

สนใจเรียนโทรหาอาจารย์แนะแนว ได้ที่เบอร์
080-865-9775,081-286-9632 อาจารย์โปรดปราน

***สมัครกับอาจารย์แนะแนวโดยตรงเพราะอาจารย์จเป็นคนดูและในหลายๆเรื่องเช่นค่าเทอม เงินกู้ยืม กยศ หอพัก  การเรียน และทุกๆ ปัญหาที่เกิดขึ้นในรั่วมหาวิทยาลัย ครับ