ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

บัณฑิตน้อย..ความภูมิใจของเทศบาล ๖

เริ่มโดย puyugi, 10:06 น. 02 เม.ย 54

puyugi

                                          บัณฑิตน้อย..ความภูมิใจของเทศบาล ๖
          ดร.ไพร  พัฒโน  นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบวุฒิบัตร  "บัณฑิตน้อย"  แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓  ซึ่งเป็นรุ่นที่ ๑ ของโรงเรียนเทศบาล ๖  (อนุบาลในฝัน)  จำนวน  ๓๐  คน เมื่อวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๔  ณ โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา
หากมีความผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ ด้วยนะครับ