ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

แสดงความยินดี ข้าราชการดีเด่นมรภ.สงขลา

เริ่มโดย puyugi, 16:21 น. 08 เม.ย 54

puyugi

แสดงความยินดี  ข้าราชการดีเด่น   มรภ.สงขลา
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นางสาวอุไรวรรณ รัตนพงศ์  ลูกจ้างประจำ  สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ผู้ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ที่ผ่านมา ณ  อาคารสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาหากมีความผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ ด้วยนะครับ