gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 
 


ผู้เขียน หัวข้อ: ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ  (อ่าน 112714 ครั้ง)

ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ

ร้อย ทพ.ที่ิ 4707

 • บุคคลทั่วไป
Re: ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
« ตอบกลับ #165 เมื่อ: 07:06 น. วันที่ 22 ก.ย.56 »
คนเราจะต้องรับและจะต้องให้

คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ หมายความว่าต่อไป และเดี๋ยวนี้ด้วยเมื่อรับสิ่งของใดมา ก็จะต้องพยายามให้ ในการให้นั้น ให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีให้หมู่คณะและในชาติ ทำให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วย ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 20 เมษายน 2521

ร้อย ทพ.ที่ิ 4707

 • บุคคลทั่วไป
Re: ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
« ตอบกลับ #166 เมื่อ: 07:06 น. วันที่ 22 ก.ย.56 »
“ คนเรามีสิทธิเสรีภาพ แต่ถ้าใช้สิทธิเสรีภาพของแต่ละคนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์
เชื่อว่าจะต้องไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่นด้วย ”
พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานวัน “นิติศาสตร์จุฬา”
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๒ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

ร้อย ทพ.ที่ิ 4707

 • บุคคลทั่วไป
Re: ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
« ตอบกลับ #167 เมื่อ: 07:06 น. วันที่ 22 ก.ย.56 »
“ เสรีภาพของแต่ละคนจะต้องถูกจำกัดด้วยเสรีภาพของผู้อื่น ”
พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานวัน “นิติศาสตร์จุฬา”
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๒ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

ร้อย ทพ.ที่ิ 4707

 • บุคคลทั่วไป
Re: ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
« ตอบกลับ #168 เมื่อ: 07:07 น. วันที่ 22 ก.ย.56 »
“ ความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรา”
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ คณะเยาวชนจาก ๒๐ จังหวัด
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๒ ณ ศาลาผกาภิรมย์
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

ร้อย ทพ.ที่ิ 4707

 • บุคคลทั่วไป
Re: ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
« ตอบกลับ #169 เมื่อ: 07:07 น. วันที่ 22 ก.ย.56 »
“ ในการช่วยเหลือนั้น ควรยึดหลักสำคัญว่า เราจะช่วยเขา
เพื่อให้เขาสามารถช่วยตัวเองได้ต่อไป ”
พระราชดำรัส ในพิธีเปิดการประชุมการสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ครั้งที่ ๕
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๒ ณ ห้องประชุมศาลาสันติธรรม
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

ร้อย ทพ.ที่ิ 4707

 • บุคคลทั่วไป
Re: ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
« ตอบกลับ #170 เมื่อ: 07:07 น. วันที่ 22 ก.ย.56 »
“ การจะทำงานใด ๆ ให้สำเร็จ จะต้องทำด้วยความมั่นใจ และด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่
อย่าลังเลและท้อถอย ”
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่ แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี
ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด จากโรงเรียนนายร้อย
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๒
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

ร้อย ทพ.ที่ิ 4707

 • บุคคลทั่วไป
Re: ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
« ตอบกลับ #171 เมื่อ: 07:07 น. วันที่ 22 ก.ย.56 »
พูดจริง ทำจริง

ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไร ทำอย่างนั้น จึงได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญ จากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำ คือ พูดจริง ทำจริง จึงเป็นปัจ จัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด และสร้างเสริมความดี ความเจริญ ให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 10 กรกฎาคม 2540

ร้อย ทพ.ที่ิ 4707

 • บุคคลทั่วไป
Re: ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
« ตอบกลับ #172 เมื่อ: 07:07 น. วันที่ 22 ก.ย.56 »
“ความเจริญของคนทั้งหลาย ย่อมเกิดมาจากประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบ”
พระราชดำรัสแก่ครูโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ๔ จังหวัดภาคใต้ จังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๑๔
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

ร้อย ทพ.ที่ิ 4707

 • บุคคลทั่วไป
Re: ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
« ตอบกลับ #173 เมื่อ: 07:08 น. วันที่ 22 ก.ย.56 »
“ต้องเพลาการคิดนึกถึงประโยชน์เฉพาะตัว และความขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่สาระลง”
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่
พุทธศักราช ๒๕๔๓
เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๒
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

ร้อย ทพ.ที่ิ 4707

 • บุคคลทั่วไป
Re: ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
« ตอบกลับ #174 เมื่อ: 07:08 น. วันที่ 22 ก.ย.56 »
“ ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มาก ขอให้ถือว่า
การทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐ”
พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๓
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

ร้อย ทพ.ที่ิ 4707

 • บุคคลทั่วไป
Re: ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
« ตอบกลับ #175 เมื่อ: 07:08 น. วันที่ 22 ก.ย.56 »
“การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้ว คนโดยมาก
ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทอง
แต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้”
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

ร้อย ทพ.ที่ิ 4707

 • บุคคลทั่วไป
Re: ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
« ตอบกลับ #176 เมื่อ: 07:08 น. วันที่ 22 ก.ย.56 »
“เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไข
อันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริง ๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด
ย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน ซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้
ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น”
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

ร้อย ทพ.ที่ิ 4707

 • บุคคลทั่วไป
Re: ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
« ตอบกลับ #177 เมื่อ: 07:09 น. วันที่ 22 ก.ย.56 »
ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ร้อย ทพ.ที่ิ 4707

 • บุคคลทั่วไป
Re: ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
« ตอบกลับ #178 เมื่อ: 07:09 น. วันที่ 22 ก.ย.56 »
ขอเดินตามรอยเท้าพ่อหลวงตามรอยพระยุคลบาทเศรฐกิจพอเพียงและขอให้ท่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ร้อย ทพ.ที่ิ 4707

 • บุคคลทั่วไป
Re: ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
« ตอบกลับ #179 เมื่อ: 07:09 น. วันที่ 22 ก.ย.56 »
โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ และเผยแพร่พระราชกรณียะกิจเพื่อ “ในหลวง” ของพวกเรา

 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]