gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 
 


ผู้เขียน หัวข้อ: ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ  (อ่าน 113719 ครั้ง)

ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ

ร้อย ทพ.4201

 • บุคคลทั่วไป
Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 09:50 น. วันที่ 30 มิ.ย.56 »
ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริทรงเตือนสติด้วย การปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยมทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโทเพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก (ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )

ร้อย ทพ.4202

 • บุคคลทั่วไป
Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 09:51 น. วันที่ 30 มิ.ย.56 »
- จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้งสองพระองค์

ร้อย ทพ.4203

 • บุคคลทั่วไป
Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 09:52 น. วันที่ 30 มิ.ย.56 »
ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์กษัตริย์

ร้อย ทพ.4204

 • บุคคลทั่วไป
Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 09:53 น. วันที่ 30 มิ.ย.56 »
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านานทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

ร้อย ทพ.4205

 • บุคคลทั่วไป
Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 09:54 น. วันที่ 30 มิ.ย.56 »
  ขอทรงมีสุขภาพแข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ชาวไทยตลอดกาลนาน
ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว
ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง
ขอให้พระองค์ทรงจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ร้อย ทพ.4206

 • บุคคลทั่วไป
Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 09:55 น. วันที่ 30 มิ.ย.56 »
 แผ่นดินทองต้องมีพ่อหลวง
พ่อหลวงของปวงประชาชาวไทย
พ่อผู้ทรงนำไทยให้เจริญรุ่งเรือง

ร้อย ทพ.4206

 • บุคคลทั่วไป
Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 09:55 น. วันที่ 30 มิ.ย.56 »
ไม่มีพระราชาชาติไหน ที่ ทรงดำเนิน ท่อง ไปตาม ภูเขา ลำเนาไพร ตามที่ทุรกันดารในมือซ้าย ถือแผนที่ สะพายกล้อง เพื่อเยี่ยมเยียนราษฏร ถามถึงปัญหาสารทุกข์ทั้งเหนือใต้ ออก ตก

ร้อย ทพ.4206

 • บุคคลทั่วไป
Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 09:56 น. วันที่ 30 มิ.ย.56 »
อธิษฐานให้บ้านเมืองจงเรืองรุ่ง
และผดุงปกติสุข มิทุกข์ร้อน
เพื่อความสุขสวัสดีนิรันดร
ถวายพระพรฯ แด่ในหลวงของปวงไทย
ด้วยทุกฝ่ายในชาติปรารถนา
จะรักษาหน้าที่นี้เป็นใหญ่
เต็มกำลังสติปัญญาและจริงใจ
มุ่งยกให้ประโยชน์ล้วนแก่ส่วนรวม
โดยเข้าใจหน้าที่อย่างกระจ่างชัด
ปฏิบัติเที่ยงตรงไปไม่หละหลวม
เพราะถิ่นไทยนี้หรือคือส่วนรวม
ที่ควรร่วมใจกันให้มั่นคง
แล้วความสุขสวัสดีที่มุ่งหมาย
จะเฉิดฉายได้ตามความประสงค์
งามหน้าที่ ทุกถิ่นไทยใฝ่ดำรง
คือพระพรที่ลัดตรง “ทรงพระเจริญ”     

ร้อย ทพ.4206

 • บุคคลทั่วไป
Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 09:56 น. วันที่ 30 มิ.ย.56 »
 มหากษัตริย์นักพัฒนา ทรงยึดปรัชญา
ความพอเพียงเลี้ยงชีพชน
พออยู่พอกินขจัดจน พอดีแห่งตน
อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี
พระดำริโครงการมากมี รวบรวมทฤษฎี
เพื่อประโยชน์พสกนิกร
พระเกียรติคุณบวร เกริกไกรกำจร   

ร้อย ทพ.4207

 • บุคคลทั่วไป
Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 09:57 น. วันที่ 30 มิ.ย.56 »
  Long Live The King ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง ขอให้สิ่งศักดิ์คุ้มครองพระองค์ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ร้อย ทพ.4208

 • บุคคลทั่วไป
Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 09:58 น. วันที่ 30 มิ.ย.56 »
   พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์
พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา
พระทรงเป็น นักคิด พิจารณา
พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย
พระทรงธรรม น้อมนำ ธรรมชาติ
พระเปรื่องปราชญ์ ชัดแจ้ง แถลงไข
พระทรงสร้าง ทางถูก ให้ลูกไทย
พระมหากษัตริย์ไทย ครองใจ ไทยทุกดวง   

ร้อย ทพ.4209

 • บุคคลทั่วไป
Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 09:58 น. วันที่ 30 มิ.ย.56 »
ขอพระองค์ทรงพระปรีดิ์เปรมเกษมศานต์ประทับอยู่คู่ฟ้าวิชาชาญ
ทรงสุขเกษมสำราญ  เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป       

ร้อย ทพ.4210

 • บุคคลทั่วไป
Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 10:00 น. วันที่ 30 มิ.ย.56 »
  เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี
เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

ร้อย ทพ.4211

 • บุคคลทั่วไป
Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 10:01 น. วันที่ 30 มิ.ย.56 »
 การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม                 

ร้อย ทพ.4211

 • บุคคลทั่วไป
Re: เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 10:01 น. วันที่ 30 มิ.ย.56 »
 การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม                 

 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]