ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

‘บิ๊ก ศ. สมปอง’ มรภ.สงขลา ส่งเพลงบอก สู่ผู้ประสบภัย

เริ่มโดย puyugi, 16:44 น. 18 เม.ย 54

puyugi

                           'บิ๊ก ศ. สมปอง' ส่งเพลงบอก สู่ผู้ประสบภัย  มรภ.สงขลา หลอมวัฒนธรรมคู่ความดี

       เสียงขับเพลงบอก ของ "นายธนาวุฒิ ซับมัน" แม่เพลงคณะเพลงบอก บิ๊ก ศ. สมปอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดังกังวานในงานแสดงการกุศล "มรภ.สงขลา ปันน้ำใจไทย ช่วยภัยน้ำท่วม" เรียกความสนใจจากคนรอบข้างให้เดินตามเสียงเข้ามา พร้อมๆ กับยอดเงินบริจาคที่พุ่งสูงขึ้น และบรรดาสิ่งของจำพวกเสื้อผ้า ข้าวสารอาหารแห้ง ที่เหล่าผู้ใจบุญหลั่งไหลกันมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้   
   โครงการ มรภ.สงขลา ปันน้ำใจไทย ช่วยภัยน้ำท่วม เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อรวบรวมเงินและสิ่งของบริจาค นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ภายในงานดังกล่าว มีการจัดแสดงเพลงบอกและหนังตะลุงจากโครงการหนังดาวรุ่ง ตะลุงราชภัฏ พร้อมทั้งถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุ FM. 105.75 MHz. ขับกล่อมผู้ร่วมงาน และเพื่อให้ผู้ที่ฟังอยู่ทางบ้าน ได้ดื่มด่ำไปกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
   ธนาวุฒิ ซับมัน หรือ "บิ๊ก" เล่าว่า เพลงบอกไม่ใช่ศิลปะที่มุ่งสร้างรายได้ให้แก่ผู้แสดง หรือสร้างความสนุกสนานแก่ผู้รับชม รับฟังไปวันๆ แต่เพลงบอกคือศิลปะที่ให้สาระ คติ และแง่คิดในการใช้ชีวิต และสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคมได้ ดังจะเห็นได้จากการแสดงในงาน มรภ.สงขลา ปันน้ำใจไทย ช่วยภัยน้ำท่วม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการนำเพลงบอกซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มาใช้ร่วมกับการทำประโยชน์เพื่อสังคม     


ธนาวุฒิ ซับมัน หรือ "บิ๊ก"

   "เสน่ห์ของเพลงบอกอยู่ที่อยู่ที่การใช้ไหวพริบ ปฏิภาณ ในการบอกเล่าเรื่องราวอย่างมีศิลปะ ตามฉันทลักษณ์ของแม่เพลง และการร้องรับของลูกคู่ ประกอบกับการใช้ฉิ่งเพื่อให้จังหวะ สร้างความสนุกสนานแก่ผู้ฟัง" ธนาวุฒิ กล่าวและว่า
   ตัวเขาเริ่มสนใจในการละเล่นเพลงบอกตั้งแต่วัยเด็ก ด้วยความที่พื้นเพเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีนักเล่นเพลงบอกที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักจำนวนมาก จนได้รับสมญานามว่าเมืองเพลงบอก เขาจึงได้รับการหล่อหลอมด้านการขับเพลงบอก จนเกิดเป็นความรัก  ความสนใจ และตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะพื้นบ้านภาคใต้ ซึ่งกลายเป็นแรงผลักดันให้เข้าแข่งขันขับเพลงบอก จนสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เยาวชนเพลงบอกชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ระดับภาคใต้ ขณะศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
   ความสามารถด้านการขับเพลงบอกของ ธนาวุฒิ เด่นชัดและฉายแววยิ่งขึ้น เมื่อเขาได้เข้าศึกษายังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพราะนั่นเป็นที่มาของโอกาสและช่องทางในการฝึกฝนและอวดฝีไม้ลายมือการขับเพลงบอก  เช่น การเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการหนังดาวรุ่ง ตะลุงราชภัฏ การแสดงเพลงบอกในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา งานออกค่ายเพื่อสังคม และผลงานด้านเพลงบอกที่เขารู้สึกภาคภูมิใจมากที่สุด คือการได้ไปเป็นวิทยากรเพลงบอก ที่โรงเรียนควนโดนวิทยา จังหวัดสตูล เพราะนอกจากจะได้สืบสานการละเล่นถิ่นใต้แล้ว เขายังได้ถ่ายทอดวิชาขับเพลงบอกให้กับน้องๆ ของโรงเรียนแห่งนั้น ซึ่งประสบการณ์จากการขับเพลงบอกที่มา ส่งผลให้ทุกวันนี้เขาสามารถแต่งเพลงบอก  และด้นสดเพลงบอกได้ด้วยตนเอง
   ในยุคที่คนรุ่นใหม่มองว่าการละเล่นเพลงบอกเป็นเรื่องล้าสมัย แต่สำหรับ "บิ๊ก ศ. สมปอง" นี่อาจเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ สืบสาน และถ่ายทอดศิลปะอันทรงคุณค่าให้ดำรงอยู่ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบต่อไปหากมีความผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ ด้วยนะครับ