ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

เที่ยวสวน"ลุงนิล"คนดีศรีสังคมแห่ง อ ทุ่งตะโก ชมพร

เริ่มโดย ฟานดี้, 15:03 น. 27 เม.ย 54

ฟานดี้นายสมบูรณ์ ศรีสุบัติ  

ลุงนิล เป็นชื่อที่ชาวบ้านในตำบลช่องไม้แก้ว จังหวัดชุมพร คุ้นเคยเรียก
ขานกัน เริ่มแรกลุงนิลปลูกทุเรียน 700 ต้น แต่เพราะขาดประสบการณ์ และทำเป็นจำนวนมาก
ทำให้ใช้เงินไปหมด และจากการทำเป็นจำนวนมากต้องเสียเวลา และกำลังในการรดน้ำ
เพื่อให้ได้ระบบน้ำ จึงให้บริษัทมาเช่าทำทุเรียนทวาย หวังว่าจะได้ระบบน้ำจากบริษัทเมื่อ
ครบสัญญา ผลคือเมื่อครบสัญญาได้ระบบน้ำ แต่ทุเรียนตายเกือบทั้งหมด จึงไปกู้เงินจาก
ธ.ก.ส. เพื่อนำไปซื้อยาเคมีมารักษาทุเรียนที่กำลังจะตาย ทำให้นอกจากเงินทุน 1,500,000 บาท
จะถูกฝังไปกับต้นทุเรียนแล้ว ยังมีหนี้สินติดตัวอีกหลายแสนบาท จากนั้น ธ.ก.ส. ได้มาทวงหนี้
ที่ลุงนิลกู้ไป แต่ลุงนิลไม่มีให้จึงถูก ธ.ก.ส. ต่อว่าด้วยคำพูดที่ทำให้เจ็บช้ำน้ำใจ ลุงนิลจึงเกิด
ความท้อแท้ แต่ปีนั้นเอง (ปี 2540) ลุงนิลได้ฟังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ผ่านทางโทรทัศน์ว่า "คนเราส่วนมากรู้จักแต่คนอื่น ไม่รู้จักตนเอง การรู้จักตนเองคือเรา
ต้องทบทวนตัวเองว่าเราเก่งอะไร ทำอะไรได้" 
 
 
     
แต่เมื่อพิจารณาความเก่งของตนเอง จึงคิดได้ว่าตัวเองไม่ได้เก่งเรื่องทุเรียนเลย
แต่กลับทำใหญ่โต ทำให้คิดได้ว่าไม่ได้รู้จักตนเองเลย จึงยกมือไหว้ท่วมหัว พร้อม
ปฏิญาณว่า "ลูกจะเดินตามรอยเท้าพ่อหลวง" จากพระราชดำรัสนี้เองทำให้ลุงนิล
มีกำลังใจต่อสู้อีกครั้ง โดยยึดมั่นอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงและความพอดี
จากนั้นลุงนิลได้เริ่มศึกษาและทำเกษตรแบบผสมผสาน เน้นการใช้พื้นที่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยการปลูกพืชหลักพร้อมเลี้ยงสัตว์ ผลจากความขยันของลุงนิล
ทำให้สวนลุงนิลเต็มไปด้วยพืช และต้นไม้จำนวนมาก จนมีคนพูดว่า "ปลูกต้นไม้
จนไม่มีที่ให้หมาเดิน" โดยการปลูกพืชของลุงนิลนั้นจะปลูกพืชเลียนแบบธรรมชาติ
ซึ่งปลูกเป็นพืช 7 ระดับ ระดับที่ 1 ไม้ใช้สอย เช่น ตะเคียนทอง ระดับที่ 2 ไม้ผลและ
ไม้ยืนต้น คือ ทุเรียนหมอนทอง หมาก ลองกอง ลางสาด มังคุด สะตอ ระดับที่ 3 ปลูก
พริกไทยแซมตามโคนต้นไม้ ระดับที่ 4 กล้วยเล็บมือนาง ส้มจี๊ด ส้มโชกุน ระดับที่ 5
พืชสมุนไพรต้นเตี้ย เช่น ตะไคร้ ข่า ระดับที่ 5 พืชหัว เช่น ขมิ้น กระชาย กลอย มันหอม
ระดับที่ 7 พืชน้ำ เช่น บัว จากการปลูกพืช 7 ระดับ ส่งผลให้ลุงนิลมีรายได้รายวัน
รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี ซึ่งเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
โดยรายได้รายวันของลุงนิลมาจากการขายส้มจี๊ด และพริกไทยสดจุดเริ่มต้นของการขาย
ส้มจี๊ดคือปลูกเพื่อกิน เพราะส้มจี๊ด และใช้ปรุงอาหารแทนมะนาวเพราะมีรสชาติดีกว่า ใจ
ปัจจุบันลุงนิลปลูกส้มจี๊ดถึง 9 ไร่และไม่ต้องเก็บส้มจี๊ดไปขายแล้ว เพราะมีคนเข้ามาสั่งซื้อถึงสวน
ตอนนี้ลุงนิลต้องเก็บส้มจี๊ดเพื่อขายวันละ 70 กิโลกรัม 
นอกจากส้มจี๊ดแล้ว อีกอย่างคือพริกไทยสด โดยวิธีการปลูกพริกไทยจะปลูกที่โคนต้นพืชหลัก
คือ ทุเรียน หมาก มะพร้าว ปัจจุบันลุงนิลปลูกพริกไทยประมาณ 500 ต้น บางต้นให้
ผลผลิตมากกว่า 100 กิโลกรัม และพริกไทยของลุงนิลยังมีผลผลิตให้เก็บขายได้ตลอดทั้งปี 
รายได้รายสัปดาห์มาจากกล้วยเล็บมือนาง และสมุนไพรเครื่องแกง ลุงนิลเลือกที่จะปลูก
กล้วยเล็บมือนาง เพราะกล้วยชนิดนี้สามารถอยู่ร่วมกับพืชอื่นได้ ไม่แย่งอาหารกิน และ
เมื่อปลูกปนกับพืชอื่นจะโตได้ดี จึงตัดสินใจปลูกกล้วยเล็บมือนาง และปัจจุบันมีกล้วย
เล็บมือนางกว่า 1,000 กอ ได้ผลผลิตอาทิตย์ละตันกว่า ๆ ส่วนสมุนไพรเครื่องแกง
ทั้ง ข่า ตะไคร้ กระชาย ขมิ้น เป็นพืชที่มีทั่วไปในที่ดินของลุงนิล จึงทำให้ลุงนิลนำ
สมุนไพรเครื่องแกงเหล่านี้ ส่งขายที่โรงงานคุณลำดวน ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเครื่องแกง
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รายได้รายเดือนมาจากการขายลูกหมู 
จากการปลูกพืชที่หลากหลาย และการจัดการอย่างเป็นระบบของลุงนิล ทำให้ชาวบ้าน
ในละแวกตำบลช่องไม้แก้วมาปรึกษาเรื่องเพลี้ย หรือมอด จะแก้ปัญหาได้อย่างไร
ลุงนิลให้คำแนะนำ โดยใช้น้ำส้มควันไม้ โดยให้นำน้ำส้มควันไม้ของลุงนิลไปใช้ก่อน
ถ้าใช้ดี ได้ผลแล้วค่อยกลับมาเรียนรู้วิธีการทำน้ำส้มควันไม้ การใช้น้ำส้มควัน
ไม้แก้ปัญหาเรื่องเพลี้ยในผักใบอ่อน(เช่น แตงกวา ถั่วฝักยาว) นั้นลุงนิลแนะนำให้ใ
ช้น้ำส้มควันไม้ผสมน้ำ 1 ต่อ 300 (น้ำส้มควันไม้ต้องหมักไว้ 3 เดือน แล้วกรองด้วยผ้า
ขาวบางรองด้วยสำลีก่อน จึงจะนำมาใช้ได้) แต่ถ้าเป็นพืชใบหนา (เช่นทุเรียน มังคุด ส้ม)
ให้นำน้ำส้มควันไม้ผสมน้ำ 1 ต่อ 200 แล้วพ่นให้ทั่ว เพลี้ยก็จะหายไป แต่ถ้าเรื่องทุเรียน
เป็นมอด เป็นรา จะต้องใช้น้ำส้มควันไม้เข้มข้น โดยให้นำมีดตะขอขูดเปลือกทุเรียน
จนเห็นรูมอดแล้วทาน้ำส้มควันไม้เข้มข้น มอดก็จะไปเอง หรือทุเรียนที่เป็นเชื้อรา
จะมีน้ำแฉะที่ต้นตลอดเวลา ให้ทาด้วยน้ำส้มควันไม้เข้มข้นทิ้งไว้ 3 วัน แผลที่ทาไว้จะแห้งไม่มีน้ำแฉะ
ความรู้แค่ ป 4 แต่สามารถบรรยายให้ระดับอาจารย์ฟัง..ไม่ธรรมดา

กะอีกหนึ่งคืนที่ อ.หลังสวนชุมพร..

ที่มาของชื่อเนื่องจากหลังสวนเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งมาตั้งแต่สมัยโบราณ ชื่อที่เรียกจึงยาก
ที่จะหาหลักฐานได้ว่ามีที่มาอย่างไร แต่เนื่องจากหลังสวนเป็นเมืองที่มีผลไม้มากจนกลายเป็น
สินค้าสำคัญของเมืองนี้ ดังนั้น กระทรวงคมนาคมจึงได้สันนิษฐานในปี พ.ศ. 2459 ว่า คำว่า
"หลังสวน" น่าจะเพี้ยนมากจากคำว่า "รังสวน" หรือ "คลังสวน" ซึ่งหมายถึงแหล่งหรือ
ที่รวมของผลไม้ทุกชนิดนั่นเอง


เมื่อครั้งที่พระยาอุปกิตศิลปสารเดินทางไปตรวจราชการที่เมืองหลังสวน ก็ได้สันนิษฐานเกี่ยว
กับที่มาของคำว่า "หลังสวน" ไว้ดังนี้

"...คำว่าหลังสวน จะผิดหรือถูกขอฝากไว้ในที่นี้ด้วยคือ ริมฝั่งทั้งสองของแม่น้ำ
ไม่เห็นมีบ้านเรือนอย่างแม่น้ำเรา มีแต่สวนครึ้มทั้งสองฟาก มีแต่ทางขึ้นลงจากแม่น้ำเท่านั้น
ถามผู้แจวเรือว่า แถวนี้ไม่มีบ้านดอกหรือ เขาตอบว่า มี แต่อยู่หลังสวนขึ้นไป ภายหลังข้าพเจ้า
ไปเที่ยวตามบ้านเหล่านั้น ก็ได้เห็นจริงตามที่เขาพูด จึงสันนิษฐานว่า "เมืองหลังสวน"
คงมาจากเค้าที่บ้านเมืองอยู่ข้างหลังสวนลึกเข้าไป...
ยามเช้าของตลาด อ หลังสวน.ช่างสงบน่าอยู่จริง ๆกะอีก 1 คืน ที่เกาะพิทักษ์ ต.บางน้ำจึด..

ในอดีตชาวบ้านใกล้เคียงเรียก เกาะพิทักษ์ ว่า เกาะผีทัก  ตามคำบอกเล่าของชาวประมงคนหนึ่ง
ซึ่งได้ออกเรือหาปลาบริเวณ เกาะพิทักษ์  เมื่อมองที่ฝั่งบนเกาะพบเงาคนกำลังกวักมือเรียก
แต่พอเข้าไปบนเกาะกลับไม่พบผู้คนสักคนเดียว ชาวประมงและชาวบ้านใกล้เคียงจึงเรียก
เกาะแห่งนี้ว่าเกาะผีทัก ล่วงเลยมาถึงปัจจุบันเกาะผีทักในอดีต ได้เริ่มมีชาวบ้านที่ไม่เกรงกลัว
ขึ้นไปอาศัยอยู่บนเกาะ และอยากเปลี่ยนชื่อเกาะเพื่อความเป็นสิริมงคล แต่ยังรักษาคำเดิมๆ ไว้
เพื่อให้ผู้คนจดจำได้ จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น " เกาะพิทักษ์ " แทน
มื้อนี้ซีฟู๊ดล้วน ๆ..อิฮิ


..ใครว่าง ๆ เชิญคร๊าบบ..ท่องเที่ยวไทยเงินทองไม่รั่วไหล..อิฮิ

หลวงไข่

..ลุงนิล.เคยออกรายการทางทีวีไทย
เมื่อปีที่แล้ว.ชอบมากครับ..แก่มีปรัชญา
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่ดีมาก ๆ เลย..
และเคยไปบรรยายที่ มหาฯลัย เกษตร มา
แล้วด้วย.. ส.ยกน้ิวให้

patty_jubjub

 ส.ยกน้ิวให้ ส.ยกน้ิวให้ ส.ยกน้ิวให้  สุดยอดค่ะ  ช่วยกันสนับสนุนนะคะ   ส.ยกน้ิวให้ ส.ยกน้ิวให้ ส.ยกน้ิวให้

ส.โอ้โห หาโอกาสไปให้ได้เลย

focus60


ฟานดี้

"คนเราส่วนมากรู้จักแต่คนอื่น ไม่รู้จักตนเอง การรู้จักตนเองคือเรา
ต้องทบทวนตัวเองว่าเราเก่งอะไร ทำอะไรได้" 


ครับ..พระราชดำรัสของในหลวงทรงคุณค่าเสมอสำหรับพระสกนิกรชาวไทย..ทรงพระเจริญ...


puiey

อยากไปนะ แต่อยู่หาดใหญ่ ไม่ค่อยได้มีโอกาสไปชุมพรเลยอะ
โกธรกับแฟน ขึ้นสเตตัส "โสด" ถ้าวันนึง แม่มึงโกธร มึงไม่ขึ้นสเตตัส "กำพร้า" เลยเหรอ


วิชัยอะหลั่ยยนต์


พระคุณแผ่นดิน

เป็นปรัชญาที่ทรงคุณค่าและ ส.ยกน้ิวให้นำมาปฏิบัติเห็นผลจริง ๆ..ทรงพระเจริญ..

Anone

ไปมาแล้ว....โฮมสเตย์เกาะพิทักษ์ เมื่อปี 2553 ค่ะ สุดยอดจริงๆ ปูนึ่งกินกันข้ามคืนกันทีเดียว

ราคาต่อหัวก็ไม่แพง 500 บาท รวมดำน้ำดูปะการังช่วงเช้า และไดหมึกช่วงกลางคืน

ปี 2556 นี้จะไป "แดนโดม โฮมสเตย์" ไว้จะมารีวิวให้นะคะ

ฟานดี้

ไปมาแล้ว....โฮมสเตย์เกาะพิทักษ์ เมื่อปี 2553 ค่ะ สุดยอดจริงๆ ปูนึ่งกินกันข้ามคืนกันทีเดียว

ราคาต่อหัวก็ไม่แพง 500 บาท รวมดำน้ำดูปะการังช่วงเช้า และไดหมึกช่วงกลางคืน

ปี 2556 นี้จะไป "แดนโดม โฮมสเตย์" ไว้จะมารีวิวให้นะคะ

ส.ยกน้ิวให้ ส.ยกน้ิวให้

Anone

อ้างจาก: ฟานดี้ เมื่อ 17:23 น.  18 ธ.ค 55
ไปมาแล้ว....โฮมสเตย์เกาะพิทักษ์ เมื่อปี 2553 ค่ะ สุดยอดจริงๆ ปูนึ่งกินกันข้ามคืนกันทีเดียว

ราคาต่อหัวก็ไม่แพง 500 บาท รวมดำน้ำดูปะการังช่วงเช้า และไดหมึกช่วงกลางคืน

ปี 2556 นี้จะไป "แดนโดม โฮมสเตย์" ไว้จะมารีวิวให้นะคะ

ส.ยกน้ิวให้ ส.ยกน้ิวให้
คุณฟานดี้ค่ะ สงสัยต้องเปลี่ยนโปรแกรมค่ะ เพราะทางไปแดนโดมฯ วิบากเหลือเกิน เพื่อนร่วมทริปมีหลังเดาะประมาณ 3 คน เราเลยเปลี่ยนไป บ้านลุงน้อย โฮมสเตย์ ชุมพร ค่ะ ^^"

ฟานดี้

คุณฟานดี้ค่ะ สงสัยต้องเปลี่ยนโปรแกรมค่ะ เพราะทางไปแดนโดมฯ วิบากเหลือเกิน
เพื่อนร่วมทริปมีหลังเดาะประมาณ 3 คน เราเลยเปลี่ยนไป บ้านลุงน้อย โฮมสเตย์ ชุมพร ค่ะ ^^"

ส.ยกน้ิวให้ ส.ยกน้ิวให้


http://www.chillpainai.com/webboard/webboard_detail.php?id=271&menu=review

steven

เห็นบรรยากาศทะเลหลังสวน..เกาะผีทักแล้วอยากไปครับใ. ส.ยกน้ิวให้ ส.โบยบิน

๛๏uๅellwu llสulwลิu๏๛

แล้วจะไปเที่ยวให้ได้ครับ ใกล้ๆกับบ้านผมเลย แล้วจะหาโอกาศไปครับ
ระยะทางแม้ยาวไกล .. หากใจมุ่งมั่น ..แม้จะเป็นเพียงก้าวเล็กๆ ..
แต่ก็สามารถไปถึงที่หมาย .. ไม่ต่างกัน ..