ข่าวสารและสาระ > กระดานลานบุญ

เชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดโคกเหรียง คลองหอยโข่ง

(1/1)

ทีมงานบ้านเรา:
กองพลพัฒนาที่ ๔ ค่ายรัตนพล โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ และ อสม.อำเภอคลองหอยโข่ง ขอเชิญพุทธศาสนนิกชนร่วมทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ ณ วัดโคกเหรียง ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา วันเสาร์ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

กำหนดการ
                             วันศุกร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
                                    เวลา ๑๙.๐๐น. สมโภชกฐิน ณ วัดโคกเหรียง
                             วันเสาร์ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
                                    เวลา ๑๑.๐๐น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร
                                    เวลา ๑๒.๐๐น. แสดงกฐินานิสงส์ ๑ กัณฑ์
                                   เวลา ๑๓.๐๐น. ถวายผ้ากฐิน
                                            -พระสงฆ์อนุโมทนา ญาติธรรมกรวดน้ำ รับพร เสร็จพิธี

 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version