ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดภูเขาหลง

เริ่มโดย เพื่อนไวยยาวัจจกร, 14:35 น. 10 มี.ค 56

เพื่อนไวยยาวัจจกร

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ดำเนินการโดย : พระญาณเทพโมลี (หลวงพ่อผัน ปสนฺโน )
เจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสวัดทรายขาว(รักษาการเจ้าาวาสวัดภูเขาหลง)
ขอเชิญ เยาวชน อายุ ๑๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ณ.ศูนย์ปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา วัดภูเขาหลง
วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีมอบตัวกุลบุตร
วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีสระหัวนาค
เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีบรรพชาสามเณร
สนใจติดต่อ พระครูสมุห์บุญมา อาทโร 08939783615