ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

เชิญร่วมโครงการ“Love Dad@Robinson บอกรักพ่อที่โรบินสัน

เริ่มโดย puyugi, 09:44 น. 30 พ.ย 53

puyugi

       ด้วยห้างสรรพสินค้าโรบินสันหาดใหญ่ จัดการประกวดโครงการ  "Love Dad@Robinson บอกรักพ่อที่โรบินสัน" เป็นการประกวดเต้นประกอบเพลง (จินตลีลา) ระดับประธมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชาย/หญิง) ทีมละไม่เกิน 6 คน ในวันเสาร์ ที่ 4  ธันวาคม  2553 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป บริเวณเวทีกิจกรรม ชั้น 2 (แผนกบุรุษ) ห้างสรรพสินค้าโรบินสันหาดใหญ่ เพื่อให้เยาวชนได้รับการฝึกฝนการเต้นประกอบเพลง (จินตลีลา)  และเพื่อเป็นการส่งเสริมการแสดงความสามารถ และการแสดงออกบนเวทีในเชิงสร้างสรรค์

   ในการนี้ทางห้างฯ ใคร่ขอเชิญชวนให้นักเรียน ในโรงเรียนของท่าน ที่มีความสามารถ ในเต้นประกอบเพลง (จินตลีลา)  เข้าร่วมประกวดในงานครั้งนี้ มี 2 ระดับ ดังนี้ ระดับประธมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชาย/หญิง) ทีมละไม่เกิน 6 คน

สนใจติดต่อ
** ส่ง – รับ ใบสมัครได้ที่ : แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ชั้น 2
สอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายการตลาด
โทร: 074 – 354503 – 9 ต่อ 551
แฟ๊กซ์ : 074-220157
คุณอนัญญา 089-597-7530
คุณอักษราทร 081 – 388-2333
ดาวส์โหลดใบสมัครคลิกดาวน์โหลด
หากมีความผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ ด้วยนะครับ

puyugi

โครงการ "Love Dad@Robinson บอกรักพ่อที่โรบินสัน"

แนวคิดในการจัดงาน

   การเต้นประกอบเพลง (จินตลีลา) เพื่อให้เยาวชนได้รับการฝึกฝน และแสดงออกถึงความสามารถในด้านศิลปะ ดนตรี เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้เข้าประกวดได้อีกทางหนึ่งด้วย
วัตถุประสงค์
   1. เพื่อส่งเสริมการแสดงความสามารถของเยาวชน และการแสดงออกบนเวทีในเชิงสร้างสรรค์
   2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพให้กับเยาวชน และการใช้เวลาว่างให้เป็น
       ประโยชน์
   3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีระหว่างห้างฯ กับลูกค้า นับเป็นการสร้างความประทับใจที่ดีทางหนึ่ง
ลักษณะกิจกรรม

   โครงการ "Love Dad@Robinson บอกรักพ่อที่โรบินสัน" เป็นการประกวดเต้นประกอบเพลง (จินตลีลา) ระดับประธมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชาย/หญิง) ทีมละไม่เกิน 6 คน
เกณฑ์การตัดสิน         
                     ท่วงท่า และลีลา         50  คะแนน
         การแต่งกาย         30  คะแนน
         จังหวะ            10  คะแนน
         ความพร้อม         10  คะแนน
            รวม                100  คะแนน

กลุ่มเป้าหมาย      - นักเรียนระดับประธมศึกษา (ชาย/หญิง)
-  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชาย/หญิง)
สถานที่การจัดงาน   บริเวณเวทีกิจกรรม ชั้น 2 (แผนกบุรุษ) ห้างสรรพสินค้าโรบินสันหาดใหญ่

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประกวด
-   การประกวดเต้นประกอบเพลง (จินตลีลา)
- นักเรียนระดับประธมศึกษา (ชาย/หญิง) ทีมละไม่เกิน 6 คน
-  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชาย/หญิง) ทีมละไม่เกิน 6 คน
-  มีใจรัก การเต้น และกล้าแสดงออกบนเวทีระยะเวลาดำเนินการ   เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 2  ธันวาคม  2553
         ประกวดชิงชนะเลิศ วันเสาร์ ที่ 4  ธันวาคม  2553 เวลา 13.30 น.   
รางวัลการประกวด
      ระดับ ประธมศึกษา (ชาย/หญิง)
   รางวัลที่ 1  ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   รางวัลที่ 2  ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   รางวัลที่ 3  ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ชาย/หญิง)
   รางวัลที่ 1  ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   รางวัลที่ 2  ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
   รางวัลที่ 3  ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
** ผู้เข้าร่วมการประกวดจะได้รับของที่ระลึกจากทางห้างฯ
กติกาการประกวด
1.   เพลงที่ใช้ในการแข่งขัน เป็นเพลงบังคับ1 เพลง (เพลงของขวัญจากก้อนดิน) + เพลงเลือกอิสระ 1 เพลง
2.   ผู้เข้าประกวดต้องนำแผ่นซีดี ที่ใช้ในการประกวดมาส่งที่จุดลงทะเบียน ก่อนการประกวด       30 นาที (ตรงเวลา)
3.   ผู้เข้าประกวด แต่ละคนจะต้องนำหลักฐาน (สำเนาทะเบียนบ้าน) หรือหนังสือรับรองจาก      โรงเรียน แนบมาพร้อมใบสมัคร
4.   การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นเอกฉันท์
หากมีความผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ ด้วยนะครับ