ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบูชา/เปิดกรุพระเมืองนคร

เริ่มโดย Phater.Photo.mime, 16:20 น. 04 เม.ย 56

Phater.Photo.mime

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบูชา/เปิดกรุพระเมืองนคร
ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับสายสกุล ณ นคร และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างอนุสาวรีย์เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (เจ้าน้อย) ซึ่งในอดีตเป็นผู้สำเร็จราชการจอมทัพตะวันตกแห่งแดนใต้ ซึ่งแผ่อาณาเขตการปกครองไปถึงมาลายู และเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (เจ้าน้อย) คณะกรรมการจึงได้จัดสร้างอนุสาวรีย์เพื่อเป็นอนุสรสถานแก่ท่าน และทำพิธีเปิดเมื่อปี 2552 ปัจจุบันประดิษฐานอยู่หน้าศาลากลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และพระเทพสิริโสภณ เจ้าอาวาสวัดวังตะวันตก (เจ้าคณะจังหวัดฝ่ายมหานิกาย) เป็นประธานร่วมพิธีเปิด
   คณะกรรมการในการจัดสร้างอนุสาวรีย์ในขณะนั้นมีนายภาณุ อุทัยรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันท์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีคุณธัณธร ณ นคร (คุณน้อย) เป็นผู้ประสานงาน และขณะนี้คณะกรรมการจะดำเนินการสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ "พระยานครน้อย" เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้แก่ประชาชนและอนุชนรุ่นหลัง เช่น เกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครอง ศิลปะการแสดง การต่อเรือรบ เหตุการณ์ทรงผนวชของพระเจ้าตากสิน รวมทั้ง ความสัมพันธ์กับส่วนกลาง ซึ่งขณะนี้ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชกำลังออกแบบ
   คณะกรรมการจึงมีความจำเป็นต้องรวบรวมทุนทรัพย์เพื่อดำเนินการ จึงเปิดให้ผู้สนใจเช่าและบูชาพระรุ่นต่างๆที่คุณธัณธร ณ นคร ซึ่งเป็นผู้สืบเชื้อสายตระกูล ณ นคร และสายสัมพันธ์เป็นผู้สร้างร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีพระรุ่นต่างๆดังต่อไปนี้
1.   หลวงปู่ทวด 9 นิ้ว บูชาองค์ละ 7,500 บาท ที่ฐานด้านล่างจะติดรูปหลวงปู่ทวดและพระเจ้าตากสินไว้ทุกองค์
2.   หลวงปู่ทวด 5 นิ้ว บูชาองค์ละ 3,500 บาท
3.   หลวงปู่ทวดเนื้อว่าน ด้านหลังบรรจุพระธาตุ บูชาองค์ละ 59 บาท พิมพ์สามเหลี่ยมแบบหลังเตารีด /เนื้อว่านบรรจุเหล็กไหลองค์ละ 39 บาท
4.   เหรียญเจ้าพระยานครน้อย เหรียญลงยา เหรียญละ 199 บาท
เหรียญเจ้าพระยานครน้อย เหรียญลงยา 7 สี 2,200 บาท จำนวน 12 เหรียญ
5.   พระพิมพ์ท่าเรือ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2535 โดยใช้ผงของพระธาตุนครศรี(เป็นส่วนผสมหลัก) ซึ่งเป็นผงในการบูรณะพระธาตุเมื่อปี 2525 บูชาองค์ละ 499 บาท
6.   พระพุทธสิหิงห์ ขนาด 14 นิ้ว ต้นแบบมาจากองค์จริง บูชาองค์ละ 50,000 บาท
7.   รูปหล่อพระเจ้าตากสิน หน้าตักกว้าง 12 นิ้ว บูชาองค์ละ 10,000 บาท
พระทุกองค์ผ่านพิธีกรรมวิหารหลวงวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราช
นอกจากนี้ยังมีพระอื่นๆที่สร้างไว้ ซึ่งจะเปิดให้ผู้ที่สนใจได้เช่าและบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวต่อไป วัตถุประสงค์หลักเพื่อดำเนินการสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ "พระยานครน้อย"
ผู้สนใจติดต่อโดยตรงได้ที่คุณธัณธร ณ นคร (คุณน้อย) 086-2722863
557/81 ขวัญนคร อ้อมค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 หรือ
นายสมบูรณ์ ชูดวง กรรมและผู้ประสานงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุราษฎร์ธานี
085-1231118, 081-6083533

Phater.Photo.mime