ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

เชิญร่วมกิจกรรม "วิกฤติอู่ตะเภา วาระคลอง ภาระเรา"

เริ่มโดย ฅนสองเล, 16:13 น. 02 ธ.ค 53

ฅนสองเล

ด้วยเครือข่ายเยาวชนต้นกล้าเพื่อการอนุรักษ์คลองอู่ตะเภา สงขลา ได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ วิกฤติอู่ตะเภา วาระคลอง ภาระเรา ปีที่ 2 ขึ้น ณ ลานกิจกรรมชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าไดอาน่า หาดใหญ่ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธ.ค. 2553 นี้

และจากปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับเมืองสำคัญอย่างหาดใหญ่ เครือข่ายเยาวชนต้นกล้าฯ เห็นว่าควรต้องมีการสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในสังคม ทั้งในเรื่องการป้องกัน การดูแลและการอนุรักษ์ โดยเริ่มจากกลุ่มเครือข่ายเยาวชนต้นกล้าฯ ที่จะนำเสนอและสะท้อนข้อมูลต่างๆ จากการศึกษาในวิชาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความสอดคล้องกับท้องถิ่นรักษ์คลองอู่ตะเภา


ผู้ที่มีความสนใจในกิจกรรมดังกล่าวห ติดต่อได้ที่ คุณเกริกชัย ส่องเจริญกุล อีเมล์ krerkchai_s@hotmail.com หรือ krerkchai_s@yahoo.com โทรศัพท์ 089-4629098