ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ประชุมชี้แจง ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้

เริ่มโดย puyugi, 12:41 น. 28 พ.ค 54

puyugi

ประชุมชี้แจง ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้

            ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เป็นประธานในการประชุมชี้แจ้งเตรียมความพร้อมผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  โดยมีนายบรรจง  ทองสร้าง รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ให้การต้อนรับ  และผศ.นิตยา  ธัญญพานิชย์  รองอธิการบดีมหาวิทยาราชภัฏสงขลา  ร่วมเป็นวิทยากรหากมีความผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ ด้วยนะครับ