การศึกษาและนวัตกรรม > เรียนพิเศษ

โรงเรียนสอนภาษามู่หลาน (สอนภาษาจีน และ ภาษาอังกฤษ)

(1/1)

nanthiya:
ราคาช่วงโปรโมชั่น
 1. ราคา Promotion 6,000 บาท ลด 20 % เหลือเพียง 4,800 บาท ราคานี้พร้อมหนังสือเรียนแล้ว ท่านสมัครตอนไหนได้เรียนตอนนั้น
2. ราคาพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ต้องการเรียนเป็นกลุ่ม 4 คนขึ้นไป ปกติราคา 4,000 บาท ลด 10 % เหลือเพียง 3,600 บาท เท่านั้น (ราคานี้ยังไม่รวมค่าหนังสือ)
3. ราคา Promotion สำหรับลูกค้าที่ต้องการเรียนตัวต่อตัว ท่านสามารถระบุเนื้อหาที่ต้องการเรียนได้ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของท่าน และสามารถนำไปใช้ได้เลย จากปกติ 11,000 บาท ลด 20 % เหลือเพียง 8,800 บาทเท่านั้น (ราคานี้รวมค่าหนังสือเรียนเรียบร้อยแล้ว)

สามารถผ่อนชำระด้วยบัตรเคตดิต 0 %  นาน 2 เดือน

เว็บไซต์โรงเรียนสอนภาษามู่หลาน สาขาหาดใหญ่ www.mulan-hatyai.com


แฟนเพจของโรงเรียนสอนภาษามู่หลาน
https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88/179758368866044?ref=hl


http://www.youtube.com/watch?v=6FxbWsxG0eU&feature=youtu.be
Ping Ping:
ไม่ทราบเปิดคอร์สภาษาอะไรบ้างคะ สนใจเปิดสอนอย่างอื่นมั้ยคะ

lantao:
น่าจะภาษาจีนอย่างเดียวค่ะ

mapraow:
การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำคู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย บทนำ สาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการ ขั้นตอนการดำเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และแนวปฏิบัติการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด และคำชี้แจงการประเมิน รวมทั้ง แบบเสนอขอรับการประเมิน แบบรายงาน แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน เพื่อช่วยให้การประเมิน วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรลุผลเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ และวิธีการดังกล่าว

โดยทาง หจก.ครุศาสตร์ปัญญาได้จัดทำหลักสูตร “เทคนิคการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษาแบบ Active Learning : อ่านรู้เรื่อง เขียนสื่อสารได้ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เป็น” รหัส 628031013 ระดับ พื้นฐาน สาระ ภาษาไทย ระดับช่วงชั้น ประถม ระยะเวลา 16 (ชม.) เพื่อให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่สนใจในคุปองครูหลักสูตรดังกล่าว ได้ศึกษาตามหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตนเอง
 
หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสนใจในหลักสูตรสามารถติดต่อได้ที่ https://karusatpanya.org/ หรือสามารถสอบถามได้ที่ Line : @trainingobec ( มี @ )

tutorB:
ลองดูเว็บ https://brightnesstutor.com ดูนะครับช่วยหาติวเตอร์ได้

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version