ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

สถาบันพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์และภาษา MathCorner NADA Smart IQ สาขาหาดใหญ่(จุติ)

เริ่มโดย VISA555, 12:20 น. 04 พ.ย 56

VISA555

สถาบันพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์และภาษา
MathCorner NADA & Smart IQ English


*สอนคณิตศาสตร์ MathAdvance ,ตะลุยโจทย์,เตรียมสอบ[MathCorner]
*สอนจินตคณิต-คณิตคิดเร็ว พัฒนา IQ EQ เพิ่มสมาธิ [NADA][ANZAN]
*สอนภาษาอังกฤษ Grammar,Phonics,Conversation  [Smart IQ English]
*Courseพิเศษ3วิชา ไทย,คณิต,Eng


หลักสูตร MathCorner
สถาบันหลักสูตรสร้างความอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์เน้นด้านตะลุยโจทย์ ติวให้เก่งคณิตศาสตร์

Math Fit เป็นหลักสูตรเสริมเพื่อฝึกฝนด้านการคำนวณพื้นฐานบวก ลบ คูณ หาร โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะเน้นการแก้ไขข้อบกพร่องสำหรับนักเรียนที่ไม่คล่องในเรื่องของการคำนวณให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น คิดคำนวณเร็วขึ้น

Math Advance เป็นหลักสูตรคณิตศาสตร์ที่มีเนื้อหาซับซ้อนมากขึ้น โดยนักเรียนจะได้ฝึกแก้โจทย์ปัญหาและมีการคำนวณบวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะในการเตรียมการสอบ สสวท. สอบเข้าสาธิต และการสอบแข่งขันทางคณิตศาสตร์

Math Trick เป็นหลักสูตรที่เน้นเทคนิค วิธีคิดเร็ว คิดลัด เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานทางการคิดคำนวณดีอยู่แล้วหรือนักเรียนที่ต้องการสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งจะเน้นเทคนิคคิดเร็วและคิดลัดโดยเฉพาะ

- คิดคำนวณเร็วขึ้น
- เน้นแก้ปัญหาโจทย์
- วิเคราะห์โจทย์ได้แม่นยำ มีความเชื่อมั่นมากขึ้น
- เพิ่มเกรดในห้องเรียน
- เน้นสอนกลุ่มเล็ก ไม่เกิน 4-5 คน/ห้อง
- รับจัดคาบติวให้นักเรียนก่อนสอบ
- ปรับพื้นฐาน ,เรียนเนื้อหาล่วงหน้า
- ตะลุยโจทย์เตรียมสอบ และเตรียมการสอบสสวท. หรือสอบเข้าสาธิต ฯลฯ
- แก้ปัญหาเฉพาะคน โดยการเรียนแบบตัวต่อตัว

หลักสูตร NADA จินตคณิต & คณิตปฏิทิน
NADA - New Arithmetic Development Academy   คณิตแนวใหม่
       สถาบันหลักสูตรพัฒนาสมอง คณิตคิดเร็ว หรือจินตคณิต (Mental Arithmetic) เป็นหลักสูตรซึ่งเน้นเรื่องของสมาธิเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นสมาธิในการฟัง การทำงาน โดยใช้วิธีการทางเลขคณิต (arithmetic) บวก ลบ คูณ หาร เป็นสื่อการสอน และใช้ลูกคิดญี่ปุ่น (4-1) เป็นอุปกรณ์ ผู้เรียนจะสามารถคำนวณเลขได้เร็ว และถูกต้อง โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยใดๆ อันเป็นผลพลอยได้ จากการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ ตามหลักสูตรของวิชาจินตคณิตที่แต่ละสถาบันได้วางไว้

       หลักสูตรจินตคณิตของ NADA ได้ถูกพัฒนาให้มีการผสมผสานระบบปฎิทินเข้ามาเป็นสื่อการสอนด้วย เรียกว่า คณิตปฏิทิน (Calendar Arithmetic) คือมีการวิเคราะห์โจทย์ คำนวณ วัน เดือน ปี เพื่อเสริมสร้างการคิดอย่างเป็นระบบ และเพิ่มแรงจูงใจในการเรียน ซึ่งเป็นความต้องการทางสมองของเด็กๆ ในวัยเรียน ทั้งหมดนี้ก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหลักสูตรจินตคณิตนั่นเอง

หลักสูตร SmartIQ English
คือหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก อ.3 – ม.3 ด้วยการเรียนการสอนที่มีแบบแผนชัดเจน มีทั้งกระบวนการฟัง (Listen) พูด (Speak) อ่าน (Read) เขียน (Write) ใช้กิจกรรมเป็นหลักในการเรียนการสอน เน้นการเรียนรู้ผ่านการฝึกทักษะจริง จากสถานการณ์จริง และบทบาทสมมติ ทำให้เด็กสนุกสนานกับการเรียนรู้
ด้วย 2 หลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ปกครองและนักเรียนได้เป็นอย่างดี

1.  หลักสูตร English Conversations มี 8 ระดับ

เป็นหลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นฝึกทักษะการพูด การสนทนา สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ ใช้กิจกรรมเป็นหลักในการเรียนการสอน เน้นการเรียนรู้ผ่านการฝึกทักษะจริง ฝึกสนทนาจากสถานการณ์จริงและบทบาทสมมติ ทำให้เด็กสนุกสนานกับการเรียน กล้าพูด กล้าสื่อสาร กล้าแสดงออก

คือหลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นฝึกทักษะการพูด การสนทนา สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ ใช้กิจกรรมเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน ตามธรรมชาติของการเรียนภาษาที่เริ่มจากการ ฟัง พูด อ่าน เขียน

Listen ฝึกการฟังสำเนียงจากเจ้าของภาษา  โดยตรง ฝึกการฟังเสียง Phonics และฝึกฟังสำเนียงการสนทนา Conversations

Speak  ฝึกการสร้างประโยคต่อเติมจากที่กำหนดให้ Sentence Building  ฝึกพูดต่อเติมส่วนที่หายไปจากประโยค Completing Sentence ฝึกการพูดออกเสียง Phonics

Read   ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงจาก Word ,  Song , Conversations

Write  ฝึกการเขียนคำศัพท์ เขียนรูปประโยค จาก Conversation , Song , Games ต่างๆ

2. หลักสูตร English Grammar  มี 6 ระดับ

เป็นหลักสูตรที่เน้นเรื่องของไวยากรณ์เป็นหลัก เพื่อเป็นพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง(Listen)  พูด(Speak)  อ่าน(Read)  เขียน(Write) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ในการเรียนในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

คือหลักสูตรเสริมสร้างทักษะเสริมสร้างทักษะไวยากรณ์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งไวยากรณ์ถือเป็นแกนหลักของภาษาอังกฤษ หากมีความเข้าใจแล้ว จะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในการเรียนในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี
ประกอบด้วย
•พยัญชนะและสระ Alphabets, vowel
•ส่วนของประโยค Part of speech
•คำนาม Noun
•สรรพนาม Pronoun
•กริยา  Verb
•คำที่บ่งบอกคำถาม Question words
•คำคุณศัพท์ Adjective
•คำกริยาวิเศษณ์ Adverb
•คำบุพบท Preposition
•ประโยค Sentence
•กาล  Tense

นำทีมสอนและบริหารโดยคณะพี่ๆ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยอื่นๆ สอนสดทุกคาบเรียน สอบถามได้ตลอด
ซึ่งมีความเป็นกันเอง สอนสนุก และสามารถนำความรู้ที่มีทำให้นักเรียนได้มีการพัฒนา การเตรียมการสอบสสวท. หรือสอบเข้าสาธิต หรือสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนต่าง ๆ และเพิ่มเกรดในห้องเรียนได้อย่างแน่นอน
หมายเหตุ: นักเรียนที่สอบผ่านในแต่ละระดับมีใบประเมินผลรายงานการเรียน และมีใบประกาศนียบัตรมอบให้

สมัครเรียนได้แล้ววันนี้ที่สถาบันพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์และภาษา
MathCorner NADA & Smart IQ English สาขาหาดใหญ่ ย่านจุติ

24/8 ถ.สุวรรณวงศ์ (จุติ) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
(แถวโรงแรมหรรษาเจบี ซอยAIAอาคารอุดมพร_สุดซอย)

สนใจสอบถามรายละเอียดโทร.089-7332664,081-5408611,088-7960644
สมัครคอร์สเรียนได้ที่นี่เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.45 น.
email : mathcornernada@gmail.com หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/mathcorner.nada หรือ www.mathcornerthailand.com หรือ www.nadakids.com หรือ www.smartiq.org
[qrcode]https://www.facebook.com/mathcorner.nada[/qrcode]
คณิตและภาษาแนวใหม่ MathCorner NADA SmartIQ < Mathematics & Mental Arithmetic & Language >

VISA555

[attach=1][attach=2][attach=4][attach=5][attach=6]สำหรับระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมฯ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะคะ ส.อ่านหลังสือ ส-ดีใจ ส.ยกน้ิวให้

SRCOMPU


SRCOMPU

อ้างจาก: SRCOMPU เมื่อ 11:08 น.  16 พ.ย 56
ขอราคา แต่ละคอร์ส  ส่งมาที่ srcompu@gmail.com

สำหรับนักเรียนชั้น ป6 ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2557  ขึ้น ม1

VISA555

หลักสูตร SmartIQ English สมัครได้แล้ววันนี้ ที่สถาบันพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์และภาษา MathCorner NADA & Smart IQ สาขาหาดใหญ่ ย่านจุติ  ส-ดีใจ

หลักสูตร SmartIQ English

VISA555

1. หลักสูตรคณิตศาสตร์ สำหรับน้องๆอนุบาล จนถึง มัธยมต้น - ตะลุยโจทย์  ส-ดีใจ
2. หลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับทุกระดับชั้น - การสนทนาภาษาอังกฤษ , เสริมสร้างทักษะไวยกรณ์ ส.ยกน้ิวให้
3. หลักสูตรจินตคณิต สำหรับทุระดับชั้น - ลูกคิดญี่ปุ่น คณิตคิดเร็ว  ส.สู้ๆ


VISA555

เปิดรับสมัครคอร์สปิดเทอม(เดือนตุลาคม57)แล้ววันนี้ และคอร์สเทอม2 ทุกวิชา สนใจสอบถามรายละเอียดโทร.089-7332664,081-5408611,088-7960644

VISA555


VISA555


VISA555


mathcorner.nada

สถาบันพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์และภาษา MathCorner NADA & Smart IQ English (จุติ แถวโรงแรมเจบี)
คณิตศาสตร์ Advance ตะลุยโจทย์ /จินตคณิต คณิตคิดเร็ว/ภาษาอังกฤษ Phonics Grammar Conversation/
คอร์สพิเศษรวม ภาษาไทย อังกฤษ คณิต /คอร์สปิดเทอมอนุบาลเต็มวัน/คอร์สเตรียมสอบเข้า ป.1
ติดต่อโทร.089-7332664,081-5408611 www.facebook.com/mathcorner.nada

mathcorner.nada

สถาบันพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์และภาษา MathCorner NADA & Smart IQ English (จุติ แถวโรงแรมเจบี)
คณิตศาสตร์ Advance ตะลุยโจทย์ /จินตคณิต คณิตคิดเร็ว/ภาษาอังกฤษ Phonics Grammar Conversation/
คอร์สพิเศษรวม ภาษาไทย อังกฤษ คณิต /คอร์สปิดเทอมอนุบาลเต็มวัน/คอร์สเตรียมสอบเข้า ป.1
ติดต่อโทร.089-7332664,081-5408611 www.facebook.com/mathcorner.nada

mathcorner.nada

สถาบันพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์และภาษา MathCorner NADA & Smart IQ English (จุติ แถวโรงแรมเจบี)
คณิตศาสตร์ Advance ตะลุยโจทย์ /จินตคณิต คณิตคิดเร็ว/ภาษาอังกฤษ Phonics Grammar Conversation/
คอร์สพิเศษรวม ภาษาไทย อังกฤษ คณิต /คอร์สปิดเทอมอนุบาลเต็มวัน/คอร์สเตรียมสอบเข้า ป.1
ติดต่อโทร.089-7332664,081-5408611 www.facebook.com/mathcorner.nada

mathcorner.nada

สถาบันพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์และภาษา MathCorner NADA & Smart IQ English (จุติ แถวโรงแรมเจบี)
คณิตศาสตร์ Advance ตะลุยโจทย์ /จินตคณิต คณิตคิดเร็ว/ภาษาอังกฤษ Phonics Grammar Conversation/
คอร์สพิเศษรวม ภาษาไทย อังกฤษ คณิต /คอร์สปิดเทอมอนุบาลเต็มวัน/คอร์สเตรียมสอบเข้า ป.1
ติดต่อโทร.089-7332664,081-5408611 www.facebook.com/mathcorner.nada

mathcorner.nada

สถาบันพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์และภาษา MathCorner NADA & Smart IQ English (จุติ แถวโรงแรมเจบี)
คณิตศาสตร์ Advance ตะลุยโจทย์ /จินตคณิต คณิตคิดเร็ว/ภาษาอังกฤษ Phonics Grammar Conversation/
คอร์สพิเศษรวม ภาษาไทย อังกฤษ คณิต /คอร์สปิดเทอมอนุบาลเต็มวัน/คอร์สเตรียมสอบเข้า ป.1
ติดต่อโทร.089-7332664,081-5408611 www.facebook.com/mathcorner.nada

mathcorner.nada

สถาบันพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์และภาษา MathCorner NADA & Smart IQ English (จุติ แถวโรงแรมเจบี)
คณิตศาสตร์ Advance ตะลุยโจทย์ /จินตคณิต คณิตคิดเร็ว/ภาษาอังกฤษ Phonics Grammar Conversation/
คอร์สพิเศษรวม ภาษาไทย อังกฤษ คณิต /คอร์สปิดเทอมอนุบาลเต็มวัน/คอร์สเตรียมสอบเข้า ป.1
ติดต่อโทร.089-7332664,081-5408611 www.facebook.com/mathcorner.nada

mathcorner.nada

สถาบันพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์และภาษา MathCorner NADA & Smart IQ English (จุติ แถวโรงแรมเจบี)
คณิตศาสตร์ Advance ตะลุยโจทย์ /จินตคณิต คณิตคิดเร็ว/ภาษาอังกฤษ Phonics Grammar Conversation/
คอร์สพิเศษรวม ภาษาไทย อังกฤษ คณิต /คอร์สปิดเทอมอนุบาลเต็มวัน/คอร์สเตรียมสอบเข้า ป.1
ติดต่อโทร.089-7332664,081-5408611 www.facebook.com/mathcorner.nada

mathcorner.nada

สถาบันพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์และภาษา MathCorner NADA & Smart IQ English (จุติ แถวโรงแรมเจบี)
คณิตศาสตร์ Advance ตะลุยโจทย์ /จินตคณิต คณิตคิดเร็ว/ภาษาอังกฤษ Phonics Grammar Conversation/
คอร์สพิเศษรวม ภาษาไทย อังกฤษ คณิต /คอร์สปิดเทอมอนุบาลเต็มวัน/คอร์สเตรียมสอบเข้า ป.1
ติดต่อโทร.089-7332664,081-5408611 www.facebook.com/mathcorner.nada

mathcorner.nada

สถาบันพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์และภาษา MathCorner NADA & Smart IQ English (จุติ แถวโรงแรมเจบี)
คณิตศาสตร์ Advance ตะลุยโจทย์ /จินตคณิต คณิตคิดเร็ว/ภาษาอังกฤษ Phonics Grammar Conversation/
คอร์สพิเศษรวม ภาษาไทย อังกฤษ คณิต /คอร์สปิดเทอมอนุบาลเต็มวัน/คอร์สเตรียมสอบเข้า ป.1
ติดต่อโทร.089-7332664,081-5408611 www.facebook.com/mathcorner.nada

mathcorner.nada

สถาบันพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์และภาษา MathCorner NADA & Smart IQ English (จุติ แถวโรงแรมเจบี)
คณิตศาสตร์ Advance ตะลุยโจทย์ /จินตคณิต คณิตคิดเร็ว/ภาษาอังกฤษ Phonics Grammar Conversation/
คอร์สพิเศษรวม ภาษาไทย อังกฤษ คณิต /คอร์สปิดเทอมอนุบาลเต็มวัน/คอร์สเตรียมสอบเข้า ป.1
ติดต่อโทร.089-7332664,081-5408611 www.facebook.com/mathcorner.nada

mathcorner.nada

สถาบันพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์และภาษา MathCorner NADA & Smart IQ English (จุติ แถวโรงแรมเจบี)
คณิตศาสตร์ Advance ตะลุยโจทย์ /จินตคณิต คณิตคิดเร็ว/ภาษาอังกฤษ Phonics Grammar Conversation/
คอร์สพิเศษรวม ภาษาไทย อังกฤษ คณิต /คอร์สปิดเทอมอนุบาลเต็มวัน/คอร์สเตรียมสอบเข้า ป.1
ติดต่อโทร.089-7332664,081-5408611 www.facebook.com/mathcorner.nada