ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

มรภ.สงขลา นำเสนองานวิจัยระดับชาติ

เริ่มโดย ทีมงานประชาสัมพันธ์, 16:46 น. 21 มิ.ย 54

ทีมงานประชาสัมพันธ์

มรภ.สงขลา นำเสนองานวิจัยระดับชาติ

             ดร.ประภาพร แสงทอง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ในโครงการ 2011 SIBR Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research: June 16-18, 2011, Bangkok, Thailand ณ โรงแรมเอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดย SIBR : Society of  Interdisciplinary Business and Economics Research ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในหัวข้อวิจัย เรื่อง Relationship of Growth, Capital Inflow and Saving in Thailand for a period 1993-2007 โดยได้รับการตีพิมพ์ (Proceedings) เดือนกรกฎาคม 2554 ในวารสารเครือข่ายของ SIBR  (Conference proceedings will be published at Social Science Research Network in July 2011 และที่เว็บไซต์ http://www.ssrn.com/link/2011-SIBR-Conf.html)