ตลาดออนไลน์ > โฆษณา

ข้อแตกต่างระหว่าง“ธุรกิจขายตรง”กับ“ขายตรงแอบแฝงแชร์ลูกโซ่"

(1/6) > >>

ทีมงานบ้านเรา:
บทความคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง ข้อแตกต่างระหว่าง “ธุรกิจขายตรง” กับ “ขายตรงแอบแฝงแชร์ลูกโซ่”

จากข้อมูลที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้รวบรวมไว้เกี่ยวกับแผนประทุษกรรม หรือรูปแบบของแชร์ลูกโซ่ในลักษณะต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ www.dsi.go.tt และใช้ชื่อเรื่องว่า กลยุทธ์กลโกง “ แชร์ลูกโซ่ ” เพื่อเป็นการให้ความรู้กับประชาชน ในการป้องกันมิให้ตกเป็นเหยื่อของแชร์โซ่ ซึ่งได้รวบรวมไว้มากกว่าสิบรูปแบบ เช่น แชร์ข้าวสาร แชร์ก๋วยเตี๋ยว แชร์ยางพารา เป็นต้น

ข้อมูลดังกล่าวเผยให้เห็นถึงมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากแชร์ลูกโซ่สูงถึงกว่าพันห้าร้อยล้านบาท และมีจำนวนของผู้เสียหายที่เชื่อว่าไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนคน สะท้อนให้เห็นว่ายังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่รู้เท่าไม่ทันกลโกงของธุรกิจที่แอบแฝงแชร์ลูกโซ่เหล่านี้ และมีหลายกรณีที่ใช้รูปแบบโดยแอบอ้างว่าเป็นธุรกิจขายตรงแต่กลับดำเนินธุรกิจแอบแฝงในลักษณะของแชร์ลูกโซ่ ซึ่งแต่ละรูปแบบของการกลโกงนั้นมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป

ธุรกิจทั้งสองประเภทนี้จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน คือ ธุรกิจขายตรงนั้นจะต้องมีการจดทะเบียนกับ สคบ. และดำเนินธุรกิจตรงตามที่ได้ยื่นจดทะเบียนไว้ การรับสมัครสมาชิก ไม่มีการบังคับ ไม่มีเงื่อนไขให้สมาชิกต้องซื้อสินค้าเพื่อมีสิทธิในการร่วมธุรกิจ สมาชิกสามารถนำสินค้าไปเสนอขายต่อผู้บริโภคได้โดยตรง ณ ที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานของผู้บริโภค โดยที่ผลตอบแทนของสมาชิกขึ้นอยู่กับการขายสินค้า และสินค้าจะต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง

โดยจะต้องผ่านการตรวจสอบหรือได้รับการรองรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สมาชิกมีความเป็นอิสระในการคืนสินค้า คือสมาชิกจะมีสิทธิในการคืนสินค้าตามเงื่อนไขของสัญญา และรอรับเงินคืนในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด  ส่วนผู้บริโภคนั้นจะมีสิทธิในการเลิกสัญญา โดยการส่งหนังสือแสดงเจตนาภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า หรือบริการ

สำหรับธุรกิจขายตรงแอบแฝงแชร์ลูกโซ่นั้น เป็นธุรกิจที่ไม่ได้มีการจดทะเบียน หรืออาจจะมีการจดทะเบียนแล้ว แต่การดำเนินธุรกิจนั้นมีความแตกต่างจากที่ได้ยื่นจดทะเบียนไว้ การรับสมาชิกจะมีเงื่อนไข หรือมีการบังคับให้สมาชิกต้องซื้อสินค้าเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมธุรกิจ โดยที่สมาชิกไม่ต้องนำสินค้าไปเสนอขายต่อผู้บริโภค แต่จะมุ่งเน้นให้สมาชิกไปชักชวนบุคคลอื่นให้เข้าร่วมเครือข่าย

โดยที่ผลตอบแทนจะเป็นรายได้จากการแนะนำ ที่คิดคำนวณจากจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายมากขึ้น สำหรับตัวสินค้าจะเป็นสินค้าที่มีราคาสูงแต่คุณภาพต่ำ และไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะมีการใช้วิธีการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณที่เกินจริง และมักจะไม่รับคืนสินค้า เพราะระบบการจ่ายเงินเป็นการนำเงินจากผู้สมัครรายใหม่มาจ่ายให้กับสมาชิกรายเก่าต่อๆกันไป


************************************************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
ลัคณา  โสภโต / ผู้เรียบเรียง

thiti_noom@hotmail.com:
การสมัครสมาชิกโดยได้รับสินค้าในวันที่สมัคร(ค่าสมัคร=ค่าสมัคร+ค่าสินค้า) เข้าข่ายขายตรงแอบแฝงแชร์ลูกโซ่...ผมเข้าใจถูกป่าวครับ

บิมเซนเตอร์:
ความสวยงามของธุรกิจขายตรงคือ
1.เป็นธุรกิจที่เราเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ ไม่มีใครเป็นเจ้านายหรือลูกจ้าง
2.เป็นธุรกิจที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนเท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะจบการศึกษาต่ำหรือสูง
3.เป็นธุรกิจที่ดี ใครๆก็สามารถทำได้ขึ้นอยู่กับความขยัน
4.เป็นธุกิจแห่งโอกาสที่ยิ่งใหญ่ ที่ยิ่งทำยิ่งมีคุณค่า
5.เป็นธุกิจที่เป็นคำตอบสำหรับผู้ที่ต้องการมีธุรกิจส่วนตัว
6.เป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อย
เพิ่มเติมค่ะ อย่างเช่น1.ขายประกันก็เป็นธุรกิจขายตรงอย่างหนึ่ง
                        2.7-11 ก็เป็นขายตรงเหมือนกันแต่ต้องมีเงินลงทุนเป็นล้าน

                   
สนใจร่วมงานกับเราเชิญติดต่อ ที่เบอร์087-4790050 เอเชี่ยนไลฟ์ธุรกิจขายตรงสีขาว กลุ่ม Diamonds are Foreverยินดีต้อนรับค่ะ

lunlabye13:
ธุรกิจแบบไหนก็ดีค่ะ แต่เลือกใช้เครื่องมือที่ถูกต้องและคิดว่าเหมาะกับตัวเองดีที่สุด เช่น งานกระจายสื่อทางเวบไซต์ที่นู๋ทำ สคบ.รับรอง ชิวๆโพสต่อเนื่องอยู่บ้านไม่กระทบงานประจำ ก็มีเงินใช้ได้เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ทำ ทำเยอะ แน่จิงก็เอาเงินไป ไม่แน่จริงก็เลิกไป ทำไม่ได้ก็จบ ไม่ต้องโทษงาน โทษตัวเองดีกว่า ไม่มีใครทิ้งเรา มีแต่เราทิ้งงาน งานที่ยิ่งทำยิ่งมีคุณค่าที่หาทำจากยุคไหนไม่ได้อิกแล้ว

lunlabye13:

--- อ้างจาก: lunlabye13 ที่ 22:27 น. วันที่ 28 พ.ค.55 ---ธุรกิจแบบไหนก็ดีค่ะ แต่เลือกใช้เครื่องมือที่ถูกต้องและคิดว่าเหมาะกับตัวเองดีที่สุด เช่น งานกระจายสื่อทางเวบไซต์ที่นู๋ทำ สคบ.รับรอง ชิวๆโพสต่อเนื่องอยู่บ้านไม่กระทบงานประจำ ก็มีเงินใช้ได้เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ทำ ทำเยอะ แน่จิงก็เอาเงินไป ไม่แน่จริงก็เลิกไป ทำไม่ได้ก็จบ ไม่ต้องโทษงาน โทษตัวเองดีกว่า ไม่มีใครทิ้งเรา มีแต่เราทิ้งงาน งานที่ยิ่งทำยิ่งมีคุณค่าที่หาทำจากยุคไหนไม่ได้อิกแล้ว

--- End quote ---

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

Go to full version