ข่าวสารและสาระ > ทันข่าวท้องถิ่น

กอ.รมน.ภาค 4 จัดเสวนาแก้ปัญหาไฟใต้

(1/1)

ทีมงานบ้านเรา:
กอ.รมน.ภาค 4 จัดเสวนาปัญหาไฟใต้ เพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบ
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์    15 ธันวาคม 2553 15:42 น.
       
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ศูนย์สันติสุขกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดสานเสวนาประวัติศาสตร์ปัตตานี ในแนวทางสันติวิธี เพื่อระดมความคิดจากองค์กรทุกภาคส่วน ให้หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นำไปปฏิบัติ เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนคนในพื้นที่ที่มีความเห็นแตกต่างเพื่อแก้ ปัญหาความไม่สงบ
       
       วันนี้ (15 ธ.ค.) ที่โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา พล.ท.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดการเสวนาประวัติศาสตร์ปัตตานี ในแนวทางสันติวิธี ซึ่งศูนย์สันติสุข กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนาครั้งนี้ประกอบด้วยภาครัฐและนักวิชาการ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม รวม 30 คน
       
       ทั้งนี้ เพื่อระดมความคิดจากองค์กรทุกภาคส่วน มาประมวล และผลิตเป็นเอกสารให้หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นำไปปฏิบัติ เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนคนในพื้นที่ที่มีความเห็นแตกต่าง เพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบ เนื่องจากปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีมูลเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากความขัดแย้ง ในเรื่องประวัติศาสตร์ เชื้อชาติ ศาสนา และความต่างทางวัฒนธรรม
       
       โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ปัตตานี ซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งที่ทีความเห็นต่างประวัติศาสตร์ปัตตานีที่ผ่านมาได้ถูก เลือกอธิบาย และนำไปขยายผลในเชิงลบหรือในแง่ของการต่อสู้เพื่อเป็นเอกราชเท่านั้น
       
       พล.ท.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ทางศูนย์สันติสุข กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้นำประวัติศาสตร์ตรงนั้นมาสร้างความเข้าใจกับกลุ่มที่เห็นแตกต่าง หรือมีโอกาสเลือกใช้ความรุนแรงให้หันมาใช้แนวทางสันติวิธี มิฉะนั้น ประวัติศาสตร์จะเป็นเครื่องมือนำมาสู่ความเข้าใจที่ต่างกัน โดยได้ดำเนินการในลักษณะเชิงวิชาการรูปแบบการเสวนา โดยนำประวัติศาสตร์ปัตตานีมาเป็นโจทย์ เพื่อหาคำตอบในความคิดเชิงบวก ในกลุ่มนักวิชาการและภาคสังคมในพื้นที่ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์จากความคิดที่หลากหลายของผู้ร่วมสานเสวนาเป็นไปในทิศทาง เดียวกัน
       
       การวิเคราะห์อยู่บนพื้นฐานกระบวนการ แนวความคิด ความเชื่อ ในเรื่องการปกครอง และวัฒนธรรมในอดีตมาผลิตเป็นเอกสารเพื่อนำมาสู่ความเข้าใจของประชาชนที่ต่าง กัน และนำนโยบายสานใจสู่สันติ ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้ามาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม คือเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความเห็นต่าง ได้มีช่องทางแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและขจัดเงื่อนไข สาเหตุที่ก่อให้เกิดการใช้ความรุนแรง อันส่งผลให้เกิดความไม่สงบในสังคม

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version