สังคมออนไลน์ > ห้องสนทนา

สภาพตลาดน้ำคลองแห หลังน้ำลด

(1/1)

ผดุงภักดี:
ได้มีโอกาสผ่านไปเก็บภาพมาฝากครับ

ผดุงภักดี:
น้ำขึ้นสูงถึงตัวตลาดบกเลยครับ

ผดุงภักดี:
คลองแหน้ำลดเร็ว
ท่วมอยู่ไม่นาน

แต่ดูจากผักตบแล้ว คาดว่าน้ำคงปริ่ม ๆ ถึงตลาดบกด้วย
แต่คงไม่สูงมาก

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version