ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ความเชื่อโบราณเกี่ยวกับการปลูกบ้านตามเดือน

เริ่มโดย ฟานดี้, 15:17 น. 17 ธ.ค 53

ฟานดี้

ในนสมัยก่อนมีความ เชื่อมากมายเกี่ยวกับการสร้างบ้าน ซึ่งจะต้องดูฤกษ์ ยาม ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้อง
เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย


          เดือนอ้าย (ธ.ค)    ได้เมื่อสมุทรโฆษถูกวิทยาธรฉกพระขรรค์ ทำการไม่ดี
            เดือนยี่ (ม.ค)       ได้เมื่อพระรามเกิดทำการดี
            เดือนสาม (ก.พ)    ได้เมื่อพระรามกลืนยาพิษ ทำการไม่ดีแล
            เดือนสี่ (มี.ค)        ได้เมื่อพระสมุทรโฆษได้นางพินทุมดี ทำการดี
            เดือนห้า (เม.ย)      ถึงกาลโจรฆ่าพราหณ์ ไม่ดีแน่
            เดือนหก (พ.ค)      ตกพระเจ้าเสด็จอุบัติเหตุ ทำการดีทุกวัน
            เดือนเจ็ด (มิ.ย)      พระนาราย์ปราบยักษ์ อย่าทำจะดีกว่า
            เดือนแปด (ก.ค)     ราพณาสูรต้องโมกขศักดิ์พระราม ไม่ดี
            เดือนเก้า (ส.ค)       ตกพระจันทร์กุมารเกิด ทำการทุกอย่างดีนักแล
            เดือนสิบ (ก.ย)       ตกได้เมื่ออภิเษกพระอินทร์ พักไว้ก่อนอย่าทำ
            เดือนสิบเอ็ด (ต.ค) ได้เมื่อพระรามข้ามทะเล ไม่ดีอย่าทำ
            เดือนสิบสอง (พ.ย) ได้เมื่อพระยาาจักรพรรดิเกิด ทำการดีนักแล