ท่องเที่ยวและวาไรตี้ > ชายยิงหญิงพาย

ปวดศีรษะ มืนศีรษะ ตาพร่ามัว แน่นหน้าอก อันตรายภัยเงียบจากโรคความดันโลหิตสูง

(1/12) > >>

หมอพิชญานนท์ (Dr.Pop):
โรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคหัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคอัมพาต โรคหัวใจเป็นโรคที่มีอัตราตายสูง ดังนั้นการป้องกันความดันโลหิตสูงสามารถป้องกันอัตราการตายจากโรคหัวใจ และโรคอัมพาต โรคความดันโลหิตสูงเป็นภัยเงียบที่คุกคามชีวิตของทุกท่านเนื่องจากไม่มีอาการเตือน
ดังนั้น...การจะทราบว่าเป็นความดันโลหิตสูงจำเป็นต้องวัดความดันโลหิตอาการของโรคความดันโลหิตสูง
   โรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่จะไม่มีอาการ เนื่องจากความดันโลหิตจะเพิ่มอย่างช้าๆทำให้ร่างกายโดยเฉพาะหลอดเลือดปรับตัวทันจึงไม่มีอาการ ผู้ป่วยความดันโลหิตส่วนใหญ่จะมาด้วยโรคแทรกซ้อนโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นความดันโลหิตสูง ดังนั้นจึงแนะนำให้วัดความดันทุก 2 ปี สำหรับคนที่ความดันโลหิตปกติ อาการที่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่พาผู้ป่วยมาโรงพยาบาล ได้แก่

ปวดศีรษะ
ผู้ป่วยมักจะมีอาการปวดศีรษะในกรณีที่ความดันขึ้นอย่างรวดเร็วหรือเกิดภาวะ Hypertensive crisis โดยทั่วไปความดันโลหิตตัวบน Systolic จะมากกว่า 190 มม ปรอท หรือ Diastolic มากกว่า 110 มม ปรอท อาการปวดศีรษะมักจะปวดมึนๆบางคนปวดตลอดวัน ปวดมากเวลาถ่ายอุจจาระ หากเป็นมากจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียน

มึนงง Dizziness
อาการมึนงงเป็นอาการทั่วๆไปพบได้ในหลายภาวะ เช่น เครียด นอนไม่พอ ทำงานมากไป น้ำตาลในเลือดสูง แต่ก็อาจจะพบในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยมักจะบอกว่ารู้สึกไม่แจ่มใส สมองตื้อๆ

ตามัว
ในรายที่ความดันโลหิตสูงเป็นมากและมีการเปลี่ยนแปลงของจอรับภาพผู้ป่วยก็จะมีปัญหาทางสายตา

เหนื่อยง่ายหายใจหอบ
อาการหอบ เหนื่อยง่าย เวลาออกแรง เช่น เดิน วิ่ง ทำงาน มีสาเหตุมากมาย เช่น โลหิตจาง(ซีด) โรคอ้วน ความดันโลหิตสูง โรคปอด ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ โรคหัวใจ ภาวะหัวใจล้มเหลว (heart failure) แม้แต่ความวิตกกังวล หรือ โรคแพนิค ก็ทำให้เหนื่อยได้เช่นกัน
อาการเหนื่อยง่ายจากโรคหัวใจ และ ภาวะหัวใจล้มเหลวนั้น จะเหนื่อย หอบ หายใจเร็ว โดยเป็นเวลาออกแรง แต่ในรายที่เป็นรุนแรง จะเหนื่อยในขณะพัก บางรายจะเหนื่อยมากจนนอนราบไม่ได้ (นอนแล้วจะเหนื่อย ไอ) ต้องนอนศีรษะสูงหรือ นั่งหลับ

แน่นหน้าอก
อาการต่อไปนี้เข้าได้กับอาการเจ็บหน้าอกจากโรคหัวใจขาดเลือด
    เจ็บแน่นๆ อึดอัด บริเวณกลางหน้าอกส่วนใหญ่จะเป็นด้านซ้าย หรือ ทั้งสองด้าน (มักจะไม่เป็นด้านขวาด้านเดียว) บางรายจะร้าวไป ที่แขนซ้าย หรือ จุกแน่นที่คอ บางรายเจ็บบริเวณกรามคล้ายเจ็บฟัน
    อาการตามข้อ 1 เกิดขึ้นขณะออกกำลัง หรือทำงานหนัก เช่น เดินเร็วๆ รีบ หรือ ขึ้นบันได วิ่ง โกรธโมโห โดยมากมักจะไม่เกิน 10 นาที อาการดังกล่าวจะดีขึ้นเมื่อหยุดออกกำลัง
    ในบางรายที่อาการรุนแรง อาการแน่นหน้าอกอาจเกิดขึ้นในขณะพัก เช่น นั่ง หรือ นอน หรือ หลังอาหาร
    กรณีที่เกิดหลอดเลือดหัวใจอุดตัน กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน อาการจะรุนแรงมาก อาจมีอาการอื่นๆร่วมด้วย เช่น เหงื่อออก มาก เป็นลม (อาการเช่นนี้ยังพบได้ในโรคของหลอดเลือดแดงใหญ่ปริ ฉีก) หมดสติ

หมอพิชญานนท์ (Dr.Pop):
ปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ ได้แก่
    ถ้าประวัติครอบครัวมีพ่อแม่เป็นความดันโลหิตสูง โอกาสที่ลูกจะมีความดันโลหิตสูงมีมาก ดังนั้นถ้ามีคุณพ่อ แม่เป็นความดันโลหิตสูง ควรมั่นตรวจวัดความดันอย่างสม่ำเสมอ
    อายุและเพศ วัยก่อนหมดประจำเดือนผู้ชายจะเป็นความดันโลหิตสูงมากกว่าผู้หญิง เมื่อวัยหมดประจำเดือนผู้หญิงจะเป็นความดันโลหิตมากกว่าผู้ชาย ส่านในคนแก่พบความดันโลหิตสูงพอๆกัน โดยมากมักพบความดันในช่วงอายุ 35-50 ปีปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้ ได้แก่
- น้ำหนัก คนอ้วนพบความดันโลหิตสูงมากกว่าคนผอม โดยเฉพาะคนที่มีดัชนีมวลกายมากกว่า 30 เมื่อลดน้ำหนักความดันจะลดลง
- เกลือ ทานเค็มมีแนวโน้มที่จะมีความดันโลหิตสูง
- การขาดการออกกำลังกาย
- ความเครียด
- การสูบบุหรี่
- ไขมันในเลือดสูง
- เบาหวาน

หมอพิชญานนท์ (Dr.Pop):
เมื่อไรจึงจะเริ่มให้การรักษาโรคความดันโลหิตสูงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

ก่อนหน้านี้การตัดสินใจรักษาโรคความดันโลหิตสูง จะพิจารณาจากระดับความดันโลหิต แต่เนื่องจากคนทั่วไปมักจะมีหลายโรคที่ทำให้เกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด ดังนั้นการตัดสินใจในการรักษาโรคความดันโลหิต ต้องพิจารณาหลายๆด้าน เช่น

- ระดับความดันโลหิตตัวบน ตัวล่าง
- โรคที่เป็นความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ เช่น ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน อ้วน เป็นต้น
- อวัยวะเสียหายจากความดันโดยที่ไม่มีอาการ
- โรคแทรกซ้อนจากความดันโลหิต

ในการตัดสินใจเริ่มให้การรักษา หรือการกำหนดค่าระดับความดันเป้าหมาย จะต้องประเมินว่าผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนสูงหรือต่ำ ในการประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคแทรกซ้อนจะแบ่งเป็น

- ความเสี่ยงต่ำ
- ปานกลาง
- สูง
- สูงมาก

หมอพิชญานนท์ (Dr.Pop):
ยาลดความดันโลหิต
   
มีการศึกษาพบว่าการให้ยาลดความดันโลหิต จะลดโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากความดันโลหิตสูง ดังนั้นผู้ที่มีระดับความดันโลหิตูงเกิน 140/90 มม.ปรอท ควรจะได้รับยาทุกคน นอกจากการทานยาแล้ว ผู้ป่วยทุกรายควรจะได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมด้วยยาลดความดันโลหิตแบ่งออกเป็น

    Angiotensin converting enzyme inhibitors (ACE inhibitors) ได้แก่ Enarapril, Captopril
    Angiotensin receptor blockers (ARB) ยาในกลุ่ม ARB drugs ได้แก่  losartan, irbesartan, valsartan, candesartan

    Beta-blockers เป็นยาที่ปิดกั้นระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งจะทำให้ความดันโลหิตและชีพจรลดลง ยานี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่พบร่วมกับชีพขจรเร็ว ผู้ป่วยมีอาการเจ็บหน้าอกจากเส้นเลือดหัวใจตีบ และยังป้องกันปวดศีรษะจากไมเกรน ยาในกลุ่มนี้ได้แก่ atenolol, propranolol, metoprolol ยากลุ่มนี้ห้ามให้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจวาย หัวใจเต้นผิดปกติบางชนิด นอกจากนี้ยังต้องระวังในการใช้สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

    Diuretics ยาขับปัสสาวะเป็นตัวแรกๆที่ใช้รักษาความดันโลหิตสูงยานี้จะออกฤทธิ์โดยการขับเกลือออกจากร่างกาย โดยมากมักจะใช้ร่วมกับยาชนิดอื่นยาที่นิยมใช้ได้แก่ hydrochlorthiazide, furosemide ยาขับปัสสาวะที่ทำให้โปแทสเซียมสูง เช่น Spironolactone, Amiloride, Trimterene ผลข้างเคียงของยากลุ่มนี้คือ อาจจะทำให้ร่างกายขาดน้ำ เกลือโพแทสเซียมต่ำ ไขมันในเลือดสูง เลือดเป็นด่าง เกลือโซเดียมต่ำ

    Calcium channel blockers ยากลุ่มนี้จะปิดกลั้นการไหลเข้าของเกลือแคลเซียมทำให้กล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวลดลง ความดันโลหิตลดลงยาในกลุ่มนี้ได้แก่ Amlodipine, nifedipine , felodipine ผลข้างเคียงของยากลุ่มนี้ได้แก่ ใจสั่น บวมหลังเท้า ท้องผูก ปวดศีรษะหรือเวียนศีรษะ

ที่มา Siamhealth

หมอพิชญานนท์ (Dr.Pop):
โรคความดันสูง...ภัยเงียบคร่าชีวิตคนไทยนับแสน

โดยส่วนใหญ่ความดันโลหิตสูงจะไม่แสดงอาการ จะวินิจฉัยเมื่อ ความดันตัวบน>140 หรือ ความดันตัวล่าง>90 หรืออาจมีอาการร่วมด้วยในกรณีความดันสูงมากๆ

โรคความดันสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อ โรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง โรคไต

ควบคุมได้ด้วยการควบคุมอาหารโซเดียมสูง (เค็ม) ออกกำลังกาย และกินยาตามแพทย์สั่งอย่างต่อเนื่องครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version