ข่าวสารและสาระ > กระดานลานบุญ

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดหัวป้อมนอก

(1/1)

ทีมงานบ้านเรา:
ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี สร้างศาลาการเปรียญ ณ วัดหัวป้อมนอก (วัดท่าทาง) ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2553

กำหนดการ
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2553
เวลา 19.00 น. สมโภชองค์กฐิน

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2553
เวลา 09.30 น. พุ่มกฐินพร้อมกันที่วัดหัวป้อมนอก
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร
เวลา 12.00 น. แสดงธรรมอานิสงส์กฐิน 1 กัณฑ์
เวลา 12.39 น. ถวายองค์กฐิน พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ รับพร เป็นอันเสร็จพิธี

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version