gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 

 

ผู้เขียน หัวข้อ: 31  (อ่าน 21499 ครั้ง)

31

ออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 17:24 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »
๒๖. วัดมหาธาตุ ไชยา (ทรงถ่าย)


ออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไ
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 17:26 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »


๓๙

เมื่อออกจากสถานีสามร้อยยอดแล้ว ทางรถไฟตัดตรงลงไปยัง
ตำบลสังกระทาย จะเห็นเขาสามร้อยยอดอยู่ข้างซ้าย แลภูเขาทาง
เขตร์แดนอยู่ข้างขวา แลเมื่อลงไปทางกุยบูรีที่สองข้างทางนั้นเปน
ทราย พอรถไฟเดินไปอีกสักหน่อยหนึ่ง ทางรถไฟกลับตัดลงไปหา
ฝั่งทะเลอีก จะเห็นน่าผาที่ชันแลเขาต่าง ๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เปนภูมิภาพอันงดงาม แลเมื่อจวนจะถึงสถานีประจวบคีรีขันธ์นั้น
ถ้าสังเกตดูแล้วจะเห็นเปนช่องมีอยู่บนไหล่เขานั้นแห่งหนึ่ง คล้าย
เปนช่องที่มีกระจกติดไว้ ราษฎรชาวบ้านจึงเรียกเขานั้นว่าเขาช่อง
กระจก อนึ่งที่ดินตามทางรถไฟในจังหวัดนี้ที่สำหรับทำการต่าง ๆ ก็มี
อยู่มาก เช่น การทำไร่ทำนาแลการผสมสัตว์ก็มีทำกันอยู่บ้างแล้ว

อ่าวประจวบคีรีขันธ์นั้นงดงามดี มีภูเขาสูงชันแลเกาะต่าง ๆ
ที่เปนหินล้วน มีผาชันสูงตรงขึ้นมาจากทะเลทำให้ภูมิภาพในอ่าวนี้
งดงามยิ่งนัก ส่วนอ่าวมะนาวซึ่งอยู่หลังข้างใต้นั้น ก็เปนที่น่าไป
เที่ยวเล่น เพราะไปสดวก ด้วยมีถนนโรยศิลาไปถึงตำบลนั้น รถ
ยนต์แลรถจักรยานเดินได้สดวกดี ตามภูเขาแลเกาะเหล่านี้มีสัตว์
ต่าง ๆ ชุกชุม เช่นโครำ (เลียงผาชนิดหนึ่ง)

ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ เปนที่ตั้งศาลากลางแลที่อยู่ของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนี้ มีพลเมืองประมาณ ๓,๐๐๐ อนึ่ง สินค้าต่าง ๆ
ในจังหวัดนี้ ราษฎรย่อมนำมาขายซื้อกันในที่นี้ ต่อไปข้างน่า ๆ จะ
เปนที่สำหรับผ่อนพักร่างกายเปลี่ยนอากาศ แลที่จับปลาดีได้แห่งหนึ่ง
ป่าไม้กระยาเลยชนิดที่ดีต่าง ๆ ที่ตำบลห้วยยางนั้น ก็อยู่ไม่ห่างไกล

ออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไ
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 17:30 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »


๔๐

กับประจวบคีรขันธ์นัก แลการที่จะขนไม้จากป่ามาโดยทางรถไฟนั้น
ก็ราว ๓๐ กิโลเมเตอร์เท่านั้น การที่จะค้าขายไม้เหล่านี้คงจะไม่ยาก
ส่วนการผสมสัตว์ต่าง ๆ นั้น ก็คงจะบำรุงได้ง่ายเหมือนกัน

ที่ตำบลบ้านห้วยยางซึ่งตั้งอยู่ริมชายทะเลนั้น เปนแต่หมู่บ้าน
เล็กน้อย อยู่ใต้ประจวบคีรีขันธ์ลงไปประมาณ ๓๒ กิโลเมเตอร์ แต่
มีไข่มุกแลมีคนดำกันอยู่บ้าง แต่ไข่มุกที่ดำได้นั้นเปนชนิดที่ไม่
สู้ดี เพราะมีวาววาบน้อย แลมักเปนขนาดที่ย่อม ๆ ไข่มุก
คล้าย ๆ กันนี้ บางทีที่ประจวบคีรีขันธ์เองก็งมหาได้ อนึ่งที่ในป่า
ตำบลห้วยยางซึ่งอยู่ห่างจากทางรถไฟราว ๙ กิโลเมเตอร์เศษนั้น มี
สัตว์ป่าชุกชุมเช่น เนื้อ, เสือ, แลเลียงผา, เปนต้น ผู้ที่ฝักใฝ่ในการ
ยิงสัตว์ป่าเหล่านี้ ก็จะเปนที่สำหรับเที่ยวยิงเล่นได้แห่งหนึ่ง นก
ต่าง ๆ เช่น นกยุง, นกเปล้า, นกเขาต่าง ๆ, แลนกปากซ่อมเหล่านี้
ก็มีอยู่มาก ในระหว่างประจวบคีรีขันธ์แลตำบลห้วยยาง ตามลำห้วย
ทับสะแกแลเขานั้นที่ดินดียังมีว่างเปล่าอยู่มาก ที่ดินเหล่านี้เมื่อถาก
ถางบำรุงทำการเพาะปลูกต่างๆ ขึ้นแล้ว ก็น่าจะหาผลประโยชน์
ได้ดี ส่วนต้นยางรับเบอร์ป่านั้นก็มีอยู่มาก แต่ยังมีผู้ไปทำกัน
น้อยนัก

เมื่อออกจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้ว ทางรถไฟผ่านไปในป่า
ระนาม ซึ่งอยู่ในระหว่างทะเลแลภูเขานั้น กิ่งของภูเขาต่าง ๆ ที่
ไม่สู้สูงนักนั้น ทางรถตัดผ่านไปหลายแห่ง อนึ่งที่ตำบลนี้เปนตอน
ซึ่งแคบที่สุดของพระราชอาณาจักร์สยามในคาบสมุทนี้ ด้วยเขตร์แดน

ออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟ
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 17:32 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »
๒๗. ภูมิภาพที่ทุ่งสงชมภาพใหญ่ได้ที่นี่ครับ
 http://biochem.flas.kps.ku.ac.th/rft/060.jpg

ออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟ
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 17:36 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »


๔๑

เมืองทวายซึ่งเปนของอังกฤษนั้น อยู่ห่างประมาณ ๒๐ กิโลเมเตอร์
เท่านั้น ตามทางรถไฟตอนนี้ไม่มีหมู่บ้านที่สำคัญเลย จนถึงบาง
ตะพานซึ่งอยู่ที่ระยะ ๓๗๙ กิโลเมเตอร์จากกรุงเทพ ฯ นั้น

ที่บางตะพานนี้เปนตลาดแลที่ประชุมชนของชาวบ้านต่าง ๆ ที่
อยู่ใกล้เคียง เมื่อประมาณ ๓๐ ปีมาแล้ว ได้มีบริษัทชาวยุโรปได้
ขออนุญาตขุดหาแร่ทองคำตามในป่าแลภูเขาซึ่งอยู่ทางทิศตวันตกนั้น
แต่หาเปนผลสำเร็จไม่ เพราะได้ซื้อเครื่องจักร์ใหญ่โตเกินกว่าการไป
ใช้ เวลานี้มีแต่ชาวบ้านไปเที่ยวหาทองโดยใช้วิธีร่อนแต่ในชั่วเวลา
บางเดือนที่ไม่มีความไข้ร้ายแรง แลผลประโยชน์ที่ได้จากการร่อน
ทองนี้ ก็พอเปนค่าใช้สรอยของพวกชาวบ้านเหล่านั้นได้ในชั่วปีหนึ่ง
ทองคำบางตะพานนี้นิยมกันว่าเปนทองคำซึ่งมีเนื้อสุกดีที่สุดที่จะร่อน
หาได้ในกรุงสยาม

ตอนตั้งแต่บางตะพานถึงชุมพรนั้น ทางรถไฟกลับตัดห่างจาก
ฝั่งทะเลแลหมู่บ้านต่าง ๆ ไปหาภูเขาข้างทิศตวันตก ที่ตัดทางรถไฟ
เข้าไปหาเขาเช่นนี้ ก็เสมอได้เปิดท้องที่ซึ่งมีดินอันอุดมเหมาะ
แก่การเพาะปลูกพืชน์ผลต่าง ๆ ขึ้นอีกมากมาย ซึ่งทิ้งรกร้างว่าง
เปล่าอยู่ เพราะไม่มีคมนาคมดี ท้องที่เหล่านี้เปนที่อยู่สูงกว่า
ระดับน้ำทะเลตั้งแต่ ๘๐ ถึง ๑๐๐ เมเตอร์ เปนเนื้อที่กว้างใหญ่
ประมาณ ๑๕๐ กิโลเมเตอร์ จัตุรัศ

ออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟ
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 17:38 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »


๔๓

ได้ แต่ลักษณของภูมิที่นั้นเปนคลื่นด้วยมีเนินย่อม ๆ อยู่มาก จะ
เปนที่เหมาะสำหรับการประลองยุทธแห่งหนึ่ง เพราะน้ำจืดก็จะหาได้
ตามห้วยแลลำน้ำต่าง ๆ อันไหลผ่านไปในท้องที่เหล่านี้

ในท้องที่อันมีดินอุดมดังนี้ แต่ปราศจากต้นไม้ใหญ่ดังกล่าวมาแล้ว
ดูก็น่าปลาดมาก มีผู้ได้สันนิษฐานกันว่าชรอยที่เหล่านี้จะถูกหางลม
ใต้ฝุ่นซึ่งเป็นลมพายุห์ใหญ่อันเกิดขึ้นในทะเลจีนทุกปี แต่ประมาณ
ใน ๕๐ ปี หางหรือปลายของลมพายุห์ใต้ฝุ่นนั้น จึงจะพัดมาถึง
พระราชอาณาจักร์แถบนี้สักครั้งหนึ่ง ท้องที่เหล่านี้ก็คงจะได้ถูกลมใต้
ฝุ่นมาแล้ว ต้นไม้ใหญ่จึงได้หักโค่นลงหมด ที่ซึ่งเปนป่าไม้อันร่มรื่น
อยู่เดิมไม่มีหญ้าขึ้นรกนั้น เมื่อต้นไม้ใหญ่โค่นลงหมดแล้ว ก็กลาย
เปนที่แจ้ง หญ้าคาก็ขึ้น เมื่อที่เหล่านี้กลายเปนทุ่งหญ้าคาไปแล้ว
ตามธรรมดาก็มีไฟป่าไหม้ทุกปี ต้นไม้ขึ้นไม่ได้จึงกลายเปนที่เตียน
โล่ง ดังปรากฏอยู่ในทุกวันนี้

อนึ่งหางของลมใต้ฝุ่นเช่นนี้ ก็ได้พัดเข้ามาถึงท้องที่ใต้แถบ
นี้ลงไป เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๕ เมื่อคราวเมืองไชยาล่มนั้น แต่ในท้องที่นี้
มีผู้คนอยู่แทบทั่วไปจึงได้ทราบกันว่าลมพายุห์เช่นนั้น ทำให้เสียหาย
อย่างไร บรรดาผู้ที่โดยสานไปในรถไฟเมื่อเข้าในบริเวณอำเภอไชยา
แล้ว ถ้าสังเกตดูภูเขาแลต้นไม้ในท้องที่เหล่านั้นก็จะเห็นได้ชัดเจน
ทีเดียว ว่าด้านของเขาที่ถูกลมใต้ฝุ่นนั้นเตียนหมดไม่มีต้นไม้ขึ้น
ส่วนด้านที่บังลมนั้น มีต้นไม้ขึ้นอยู่โดยบริบูรณ์ ส่วนไม้ที่หักโค่น
ลงนั้นยังมีเหลืออยู่ ที่ยังดีเอามาใช้การรถไฟได้บ้างก็มี
ออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟ
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 17:42 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »
๓๑. สถานีรถไฟตรังหมายเหตุ ปัจจุบันนี้คือ สถานีรถไฟกันตัง


ออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟ
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 17:49 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »
๓๓. ถนนระหว่างทับเที่ยงแลช่องช่อง น่าจะหมายถึง ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรังในปัจจุบัน
ซึ่งเป็นช่องเขาสามารถเดินทางระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันได้

ออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟ
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 17:50 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »


๔๓

ท้องที่เหล่านี้น่าจะเหมาะสำหรับการเลี้ยงแลผสมสัตว์ ตาม
ภูเขานั้นเปนที่ทำเลดีสำหรับเที่ยวยิงสัตว์ป่าต่าง ๆ เวลานี้ได้มีชาว
กรุงเทพ ฯ ออกไปลงทุนรอนจับจองที่ดินทำการเพาะปลูกอยู่บ้างแล้ว
พืชน์ผลที่ขึ้นได้งามดีนั้น คือ ธัญญชาติต่าง ๆ , พริกไทย, ยาสูบ,
อ้อย, หมาก, มะพร้าว, พลู, ฝ้าย, ถั่วต่าง ๆ, พริก, มะเขือ, ยาสูบ,
เข้าโภช, แตงโม, แตงกวา, ผักกาดหัว, ฟักเขียว, ฟักทอง, ฯ ล ฯ ฯ ล ฯ
ผลไม้มี ทุเรียน, มะม่วง, ขนุน, ส้มโอ, แลส้มอื่น ๆ น้อยหน้า, สัปรส,
ฯ ล ฯ ส่วนป่าไม้ที่มีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงมีพรรณไม้ต่าง ๆ ที่ดี คือ
ไม้เคี่ยม, ไม้มะค่า, ไม้ตะเคียนทอง, ไม้ยาง, สัตว์ต่าง ๆ ที่ผสมแล
เลี้ยงกันนั้น คือ ม้า, โค กระบือ, แพะ, สุกร, ห่าน, เป็ดแลไก่
เปนต้น ส่วนช้างที่ใช้เปนพาหนะนั้น ตามธรรมดาย่อมจับช้างป่ามา
เลี้ยงใช้ การจับปลานั้นมีตลอดไปตามชายทะเล สถานีที่สำคัญใน
ตอนนี้ คือ สถานีบ้านกรุดแลบางสนเปนต้น สัตว์ป่าอย่างใหญ่ที่มี
อยู่ในป่าดงแถบนี้มีอยู่มากหลายอย่าง เช่น เสือใหญ่, เสือดาวทั้งลาย
ตลับแลดำ, หมีดำ, ช้าง, สมเสร็จ, เลียงผา, วัวป่า, กวางแลอีเก้ง
เปนต้น ส่วนสัตว์ป่าต่าง ๆ จำพวกที่มีปีกนั้น มีนกยุง, ไก่ป่าต่าง ๆ,
นกเปล้าแลนกเขาต่าง ๆ เปนต้น สัตว์เหล่านี้มีอยู่ตลอดปี นกปากซ่อม
นั้นในเทศกาลของนกเหล่านี้มีชุมมาก

เมื่อออกจากบางตะพานแล้ว ตำบลสำคัญที่แรกถึงนั้น ก็คือ
ชุมพรซึ่งอยู่ที่ระยะกิโลเมเตอร์ ๔๖๘ สินค้าสำคัญของจังหวัดนี้ ก็คือ
ปลาทะเลต่าง ๆ มีปลาทูเปนอาทิ รังนกแลหวายต่าง ๆ รังนกซึ่ง

ออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟ
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 17:52 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »


๔๔

เปนสินค้ามีราคานี้ เก็บมาจากในถ้ำตามเกาะต่าง ๆ ที่เรียกว่า
เกาะรังนก เกาะเหล่านี้มีอยู่ประมาณ ๓๐ เกาะ เปนเกาะเล็ก ๆ ใน
ทะเลตามน่าจังหวัดชุมพร, หลังสวน, แลอำเภอไชยา เกาะรังนก
เช่นนี้ในทะเลสาประหว่างพัทลุงแลสงขลาก็มี แลทางฝั่งตวันตกแห่ง
คาบสมุทรในมณฑลภูเก็ต เช่น ตามน่าจังหวัดพังงา, กระบี้ ฯลฯ ก็
มีอยู่เหมือนกัน จากเกาะเหล่านี้รัฐบาลได้ค่าอากรรังนกนี้ ในปีหนึ่ง
เปนเงินประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท นกอีแอ่นชนิดนี้ชอบทำรังในถ้ำแล
ซอกเขาตามเกาะในทะเลที่ไม่มีคนอยู่ รังนกเหล่านี้เข้าใจกันว่า ทำ
ด้วยเขฬะของนกซึ่งสำรอกออกมา จีนนิยมว่ากินมีกำลังเปนของดี
จึงเปนสินค้าดีมีราคาที่ส่งไปขายในเมืองจีนอย่างหนึ่ง รังนกที่เก็บ
ครั้งแรกนั้นจัดว่าเปนชนิดอย่างดีที่หนึ่ง ด้วยมีน้ำหนักมากแลขาว
กว่ารังนกที่เก็บได้ในครั้งที่ ๒ แลที่ ๓ นั้น

เวลาที่นกใช้ทำรัง ๆ หนึ่งนั้น กินเวลาราว ๑๐ วัน รังที่ทำ
ครั้งที่ ๒ แลที่ ๓ นั้นเปนรังที่ทำโดยด่วน แลรังที่นกทำเปนครั้งที่ ๓
นั้น ตามธรรมดาย่อมปล่อยให้นกไข่แลฟักไข่ของมันเพื่อเปนพืชพรรณ
ต่อไป รังนกที่ทำในครั้งที่ ๑ แลที่ ๒ ทำโดยนกตัวเมียพวกเดียว
ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากตัวผู้เลย แต่รังที่ทำครั้งที่ ๓ นั้น นก
ตัวผู้ช่วยทำด้วย เพราะจวนจะถึงเวลาไข่ต้องรีบทำให้แล้วทัน การ
ทำรังครั้งที่ ๓ ซึ่งเปนการรีบเร่งมากนั้น บางคราวปีกของนกนั้น
ติดแน่นอยู่กับเขฬะหรือสิ่งที่นกใช้ทำรัง เพราะเปนของที่เหนียงแล
แห้งเร็ว จนปีกของนกนั้นติดแน่นอยู่จนนกนั้นตายก็มี รังนก


 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]